Ingezonden persbericht


Olst, 3 april 2009

Persbericht

CDA-Statenfractie wil meer actie tegen recessie

De CDA-Statenfractie heeft naar aanleiding van het Overijsselse actieplan aangaande de economische crisis, Gedeputeerde Staten (GS) opgeroepen aan te sluiten bij maatregelen van het kabinet. Door deze aansluiting zijn de effecten van dit plan voor de provincie Overijssel optimaal. Daarnaast heeft de partij Gedeputeerde Staten (GS) opgeroepen om deel te nemen aan het woningfonds. Middels dit fonds krijgen kopers van nieuwbouwwoningen een garantie voor de verkoop van hun oude huis. Dit is een belangrijk impuls voor de Overijsselse bouwsector.

Het Overijsselse actieplan werd deze week door Provinciale Staten (PS) van Overijssel vastgesteld. Kern van dit actieplan is het naar voren halen van de investeringen en de inzet van extra geld waarmee een bedrag van 90 miljoen euro in projecten gestoken kan worden die de economische crisis moeten bestrijden.

Kenniseconomie
Het CDA wil ook graag aansluiten bij de Europese crisismaatregelen waar het gaat om investeringen in internet en snelle breedbandverbindingen. Het is volgens het CDA belangrijk om de kenniseconomie op voorsprong te hebben na de recessie. Daarom moet er volledige dekking komen met snelle internetverbindingen ook in het landelijk gebied van Overijssel waar bijvoorbeeld ook dorpsscholen en lokale bedrijven gebruik van kunnen maken.

Noot voor de redactie,