TROS

Afdeling Marketing & Communicatie
Hilversum, 03-04-2009

Radio

TROS KAMERBREED

Uitzending zaterdag 4 april
Radio 1 - 11.04 uur

WIM VAN DE DONK, HARRY VAN BOMMEL EN HANS VAN BAALEN IN TROS KAMERBREED

Pensioenfondsen verhogen hun premies, bedrijven gaan failliet en mensen verliezen hun baan. De kabinetsplannen om de economische crisis te bestrijden zijn ruim een week oud, maar in Nederland zijn er geen massale demonstraties. Hoe komt dat eigenlijk? Gaat het misschien beter in Nederland dan we denken? Of staan we op een kruispunt en gaan we anders over de verzorgingsstaat denken? Margriet Vroomans en Kees Boonman praten hierover met Wim van de Donk, voorzitter van de WRR. Hij adviseert het kabinet gevraagd en ongevraagd over problemen en ontwikkelingen in de samenleving.

En deze week was er veel buitenlands nieuws: de Afghanistan-conferentie, de G20 en de NAVO bestaat ook nog eens 60 jaar. Harry van Bommel, buitenlandwoordvoerder in de Tweede Kamer voor de SP en Hans van Baalen, buitenlandwoordvoerder voor de VVD én lijsttrekker voor de Europese verkiezingen, debatteren over de houding van de Verenigde Staten ten opzichte van Europa. Zijn de eerste tekenen van Obama's Change al merkbaar en heeft dat een gunstig effect op de wereldorde? Staat de wereld ook op een kruispunt?

Presentatie: Margriet Vroomans en Kees Boonman

Meer informatie op www.troskamerbreed.nl