Gemeente Delft Nieuwe fietsenstallingen op viaduct Kruithuisweg

ProRail is gestart met de aanleg van nieuwe stallingsplekken voor fietsen op het viaduct van de Kruithuisweg bij station Delft Zuid. Het werk duurt ongeveer drie weken.

De werkzaamheden volgen op de aanleg van stallingsplekken naast het station en de aanleg en verbetering van Kiss&Ride-plaatsen. In totaal komen er 600 fietsenstallingen.

De werkzaamheden vormen het begin van een ingrijpende aanpak van het stationsgebied Delft Zuid, die de komende twee jaar wordt uitgevoerd.

De gemeente Delft werkt bij de uitvoering van deze metamorfose samen met het Stadsgewest Haaglanden, NS en ProRail. De aanpak van het station en de stationsomgeving maakt het reizen aantrekkelijker en verbetert de marktpositie van de nieuw te bouwen kantoren in de omgeving.

Noot voor de redactie (