Ministerie van Defensie

Uitstelbrief reactie staatssecretaris grotere kans zelfmoord jonge ex-militairen

3 april 2009

Ondertekenaar: de staatssecretaris van Defensie

Het lid Poppe (SP) heeft mij vragen gesteld over het artikel "Grotere kans op zelfmoord onder jonge ex-militairen" (ingezonden 9 maart 2009 met kenmerk 2009Z04179).

Het is niet mogelijk gebleken deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De antwoorden zullen u zo spoedig mogelijk worden toegezonden.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE