Gemeente Waalwijk Presentatie rapport Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten

Het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten heeft naar aanleiding van een motie van raadslid Broeders (Werknemersbelang), onderzoek verricht naar de informatievoorziening vanuit het gemeentehuis over de ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied ten zuiden van de Benedenkerkstraat/ ten westen van de Marijkelaan/Margrietlaan in Waspik. Gisteravond werd het rapport van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) gepresenteerd aan geïnterviewden en de raadsleden. In het rapport staan de resultaten van dit onderzoek

BING constateert dat aan de hand van de gehouden interviews en de onderzochte documentatie, geen aanwijzingen zijn dat onjuiste informatie is verstrekt aan Slagenland Wonen, noch dat er andere of vertrouwelijke informatie is verstrekt aan woningcorporatie WSG. De suggestie in de door het raadslid Broeders ingediende motie, dat WSG mogelijk meer informatie vanuit het gemeentehuis heeft gekregen, is niet onderbouwd door stukken of wat voor informatie dan ook.

De motie van raadslid Broeders leidde tot onrust en geruchten rond de aankoop van de woning van de gemeentelijke directeur Beleid & Projecten door woningcorporatie WSG. Om aan deze onrust en geruchten een einde te maken heeft het college besloten deze transactie door BING te laten onderzoeken. BING constateert dat er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van een abnormale transactie of onzakelijke voorwaarden.

Integriteit niet in het geding
Het college en de directie zijn tevreden over de uitkomst van dit onderzoek. WSG is niet bevoordeeld ten opzichte van andere partijen, aldus Arie de Wit, algemeen directeur. En ik ben blij dat er geen onrechtmatigheden rondom de transactie van de woning geconstateerd zijn. De uitkomsten van het onderzoek tonen aan dat de integriteit van onze medewerkers niet in het geding is. Ik stel voor een punt te zetten achter deze discussie. Er is volop werk in Waalwijk dat onze aandacht vraagt en verdient.

Publicatie datum 03-04-2009