Bond van Nederlandse Architecten

Vrijdag, 27 maart 2009

Prijsuitreiking beste gebouwen van West-Nederland

Op 3 april aanstaande vanaf 15.45 uur worden in de Maassilo in Rotterdam de genomineerden en winnaars van twee West-Nederlandse voorronden van BNA Gebouw van het Jaar 2009 bekendgemaakt. Deze prijs toont een nationaal overzicht van nieuw werk van BNA-architecten. Voorafgaand aan de prijsuitreiking spreken twee deskundigen over herbestemming van kantoorgebouwen.

Naar schatting staat in Nederland ruim één miljoen vierkante meter kantoorruimte structureel leeg. Herbestemming en transformatie van het incourante aanbod wint steeds meer terrein.

Theo van der Voordt, universitair hoofddocent aan de TU Delft en onderzoeker naar de transformatie van leegstaande kantoorgebouwen, schetst een beeld van de huidige situatie binnen de kantorenmarkt. Ook stelt hij de vraag aan welke voorwaarden een leegstaand kantoorgebouw moet voldoen om in aanmerking te komen voor herbestemming.

Wessel de Jonge van wessel de jonge architecten benadert het thema vanuit de positie van de architect en zal aan de hand van voorbeelden ingaan op de moeilijkheden en kansen die aan de orde zijn bij herbestemming van bestaande kantoorbouw.

Aansluitend op de bijdrage van de sprekers vinden twee prijsuitreikingen plaats. De jury in Regio Delta onder leiding van Jo Coenen en verder bestaande uit Charlotte ten Dijke, Dolf Dobbelaar, Patrick van der Klooster en Aart Oxenaar heeft zeven gebouwen genomineerd.
De jury in Regio Noordwest/Centrum - bestaande uit Christian Rapp (juryvoorzitter), Gianni Cito, Rein Jansma, Willem Smink en Bart Lipsch - nomineerde in totaal vijf projecten.
De genomineerde en winnende projecten worden tijdens de prijsuitreiking bekendgemaakt. Alle genomineerde gebouwen dingen vervolgens mee naar de nationale hoofdprijs BNA Gebouw van het Jaar 2009, die op 23 april in Amsterdam wordt uitgereikt.

Een overzicht van alle ingezonden projecten is te zien op www.bnagebouwvanhetjaar.nl.

BNA Gebouw van het Jaar wordt mede mogelijk gemaakt door Saint-Gobain Glass