Ministerie van Algemene Zaken

NOS, Gesprek met de minister-president, Nederland 1

Radio / TV-interview | 03-04-2009

Minister-president Balkenende spreekt, na afloop van de wekelijkse ministerraad, over de verschillende topbijeenkomsten van deze week: de Afghanistantop, de G20-top en de NAVO-top.

KOCKELMANN:
Het was een drukke week. Wat vond u nu eigenlijk het leukste: de Afghanistan-top, ons met zijn allen bekeren tot het Calvinisme wat u in Berlijn heeft gedaan, de NAVO-top die er aan zit te komen, de G20 waar u aan tafel mocht zitten met de wereldleiders of het openen van de AutoRAI.


BALKENENDE:
Als je de term leuk gebruikt dan misschien de AutoRAI. Dat was een mooie bijeenkomst, ondanks het feit dat er natuurlijk heel veel gebeurt in de automobielsector en de auto-industrie het moeilijk heeft. Maar het was mooi, en er zaten mooie kanten aan.

KOCKELMANN:
Het hoogtepunt van de week?


BALKENENDE:
Dat zou ik niet willen zeggen. Wel wat betreft autoliefhebbers, alleen er was natuurlijk veel meer aan de hand deze week. Het is ontzettend druk. Ik moet zeggen dat de bijeenkomst die we net hebben gehad in Londen ontzettend belangrijk was.

KOCKELMANN:
De G20-top.


BALKENENDE:
Ja, en ik was ook heel blij dat Nederland er vertegenwoordigd was.

KOCKELMANN:
Laten we ze even allemaal aflopen. Het begon deze week met de Afghanistan-top. In de marge daarvan zei Hillary Clinton, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, dat het heel welkom zou zijn als Nederland ook na 2010 ook in militair opzicht betrokken zou blijven bij Afghanistan. Gaan we dat doen?


BALKENENDE:
Het is zo dat ook Hillary Clinton weet dat Nederland heeft gezegd Uruzgan 2 keer 2 jaar en dan is onze functie als lead nation afgelopen. Dat weten de Amerikanen ook. Ik heb wel vaker aangegeven dat als er verzoeken komen zullen we dat opnieuw bekijken.

KOCKELMANN:
Een nieuw weegmoment. Het verzoek ligt er nu publiekelijk.


BALKENENDE:
Ja, maar ik heb ook steeds gezegd dat het de vraag is wat er nu precies wordt verlangd. Ik vind dat de Amerikanen met een nieuwe review op Afghanistan goed werk hebben gedaan. Dat sluit ook aan bij onze visie op het feit dat je militaire activiteiten nooit los kunt zien van diplomatieke en bestuursaspecten en het hele thema van ontwikkeling en zorgen dat mensen een beter bestaan krijgen, ontwikkelingssamenwerkingactiviteiten.

KOCKELMANN:
Maar wat gaan we doen met dat verzoek?


BALKENENDE:
Dat zullen we echt nog moeten bekijken.

KOCKELMANN:
Wanneer neemt u een beslissing?


BALKENENDE:
We zijn natuurlijk aan het spreken binnen het kabinet [onverstaanbaar, red.] over hoe het zit met verzoeken, wat gebeurt er binnen de NAVO, wat doen andere landen? Het is nu nog te vroeg om daarop vooruit te lopen.

KOCKELMANN:
Is het uitgesloten dat wij militaire steun blijven verlenen?


BALKENENDE:
Nee, het is niet uitgesloten. Alleen is de vraag wat zullen de concrete verzoeken zijn. Wat wordt van Nederland verlangd en ook een ander belangrijk punt: wat kan Nederland leveren. Het is nu zo dat de afgelopen jaren is er een behoorlijke aanslag op het leger geweest, financieel, maar vooral menselijk. Het is overigens zo dat Nederland altijd actief wil zijn, want u weet: we zijn actief in meerdere delen van de wereld, maar we zullen het heel goed met elkaar moeten bespreken.

KOCKELMANN:
Een concreet verzoek via de officiële weg is nog niet binnen?


BALKENENDE:
Nog niet van een concreet iets in de zin van: wilt u dit of dat.

KOCKELMANN:
En toen u president Obama trof in Engeland aan de vooravond van die G20-top zei hij toen: Jan Peter, do you have a minute I want to talk about Afghanistan?


BALKENENDE:
Nee, zo ging het helemaal niet.

KOCKELMANN:
Hoe ging het dan wel?


BALKENENDE:
Het was in de eerste plaats een eerste persoonlijke kennismaking. We hadden elkaar al telefonisch gesproken. Er zijn ook brieven over en weer gegaan. Dit was de eerste ontmoeting. Ik moet zeggen dat je natuurlijk het eerste punt hebt van heb je persoonlijk een direct contact.

KOCKELMANN:
Was dat zo?


BALKENENDE:
Dat was zo. Obama is een buitengewoon hartelijk iemand. Hij is charismatisch. Hij is open. Ik was eigenlijk heel tevreden over de contacten. Het klikt tussen ons en het is ook goed om dat hier te zeggen.

KOCKELMANN:
Maar het ging niet over Afghanistan?


BALKENENDE:
Nee, want op het moment dat je eerst elkaar even hebt leren kennen dan gaat het direct over de vraag van wat de boodschap moet zijn van de conferentie die we nu meemaken in Londen. Ik heb het toen met hem er ook nadrukkelijk over gehad dat ik het van groot belang vind dat we niet alleen spreken over de financiële crisis, maar evenzeer over het thema klimaat, klimaatverandering en dat de conferentie Kopenhagen aan het eind van het jaar een succes moet worden. Ik heb het ook gehad over de vrijhandel in de wereld, de WTO-onderhandelingen. Die lopen al een tijd, maar die moeten nu een keertje worden afgerond.

KOCKELMANN:
Dus geen protectionisme.


BALKENENDE:
Precies. En het punt van de armste landen, de Derdewereldlanden.

KOCKELMANN:
Dat zijn allemaal punten die we hebben teruggezien in het resultaat dat er nu ligt. Er zit ook een enorme smak met geld bij. Wat merken wij er eigenlijk van in Nederland?


BALKENENDE:
Het is zo dat wanneer we bijvoorbeeld tegen elkaar zeggen van: geen protectionisme, dan is dat van groot belang voor een land als Nederland. We hebben bedrijven die echt in tal van landen in de wereld actief zijn, dus als er iets is waar Nederland last van heeft dan zijn het wel beschermende maatregelen voor de eigen economie. Protectionisme gaat ten koste ook van onze eigen belangen. Dat is een punt. Het tweede punt: laat ik het voorbeeld noemen van Midden- en Oost-Europa. Er zijn nog wat landen die diep in de problemen zitten. Wanneer zij nu worden ondersteund door het IMF is dat in de eerste plaats van belang voor de landen zelf, maar tegelijkertijd is dat natuurlijk net zo goed voor Nederlandse bedrijven die exporteren.

KOCKELMANN:
Ja, want wij bedrijven handel met die landen voor een deel en wij zijn afhankelijk van de export voor een groot deel.


BALKENENDE:
En dan is het nog goed om te noemen het thema klimaat. Een wereldwijd vraagstuk. Die conferentie in Kopenhagen waar natuurlijk mondiaal afspraken moeten worden gemaakt - reductie van CO2 bijvoorbeeld, uitstoot - dat moet echt een succes worden. En dat is ook de reden waarom ik er met Obama over heb gesproken, omdat het in de afgelopen jaren zo was dat Amerika niet het Kyoto-protocol heeft onderschreven. Ik hoop nu dus echt dat het anders gaat worden.

KOCKELMANN:
Het is een van zijn stokpaardjes. U ziet hem overigens vandaag en morgen weer bij de NAVO-top. 60 jaar NAVO, 60 jaar bondgenootschap. Uw voorganger Lubbers zei op Radio 1 vanochtend: ik doe een beroep op Jan Peter Balkenende en zijn collega's om te beginnen met de ontwapening van de NAVO waar het gaat om kernwapens. Dus ook hier uit Nederland weg. Gaat u dat doen?


BALKENENDE:
Het is zo dat het doel om te werken aan een wereld zonder kernwapens, dat doel onderschrijft iedereen. Dat onderschrijft de regering en ik zelf ook.

KOCKELMANN:
Maar gaat u het ter sprake brengen?


BALKENENDE:
Het punt is - er zal worden gesproken uiteraard over nucleaire wapens
- maar het punt is vooral dat als je dat doel wil nastreven kan de NAVO dat eenzijdig doen, of moet je zeggen: nee, dat moet dan door alle partijen gebeuren. Stelt u zich eens voor: de NAVO zegt wij gaan eenzijdig een einde maken aan kernwapens, maar landen als Noord-Korea en Iran gaan er gewoon vrolijk mee door...

KOCKELMANN:
Hij draait het om. Je kunt niet tegen die landen zeggen: jullie mogen geen bom hebben als je ze zelf nog wel hebt.


BALKENENDE:
Ja, maar ik vind toch dat het het punt moet zijn dat je allen moet aanspreken en het doet denken aan de discussie - die Lubbers zelf heeft meegemaakt - in de jaren tachtig. Toen ging het over kruisraketten.

KOCKELMANN:
De plaatsing van kruisraketten.


BALKENENDE:
En toen heeft ook hij verantwoordelijkheid gedragen voor een besluit die positief was voor de kruisraketten. Niet omdat hij die kruisraketten wilde, maar omdat we toen te maken hadden met de situatie dat raketten uit Rusland wel op ons waren gericht. En toen was ook de vraag: moet je het nu eenzijdig doen of niet?

KOCKELMANN:
Maar Lubbers zei dat hij had besloten tot plaatsing omdat het zijn stellige overtuiging was dat het uiteindelijk zou leiden tot totale ontwapening.


BALKENENDE:
Ja, maar dat geeft dus aan dat de regering destijds heeft gezegd dat je het niet eenzijdig moet doen, en die vraag is eigenlijk nog steeds aan de orde.

KOCKELMANN:
Maar gaat u het ter sprake brengen?


BALKENENDE:
Wij gaan spreken over de nieuwe strategie van de NAVO. Dan zal het ook gaan over de vraag: wat doet NAVO aan vredesmissies? Wat kan de NAVO bijdragen ook voor die gebieden in de wereld die geen lid van de NAVO zijn? Die vraag moet worden beantwoord. En wanneer het thema kernwapens aan de orde komt dan zullen we dan onze opvatting daarover geven.

KOCKELMANN:
Maar u gaat het niet zelf aansnijden?


BALKENENDE:
Ik moet even kijken hoe het allemaal loopt.

KOCKELMANN:
Daar wordt ook medebesloten wie de opvolger van De Hoop Scheffer wordt. Er is vandaag meteen een probleem ontstaan, want de Turkse premier Erdogan dreigt met een veto voor Rasmussen vanwege het feit dat Denemarken nog steeds geen excuses heeft gemaakt voor de cartoonrellen. Blijft u Rasmussen steunen?


BALKENENDE:
Wij steunen Rasmussen. Ik ben zelf ook een groot voorstander van de kandidatuur van mijn collega Rasmussen, de premier van Denemarken. Het is een man met gewicht, met gezag. Ik heb hem natuurlijk meegemaakt als voorzitter van de Europese Raad. Dat heeft hij gewoon uitstekend gedaan. Het is een plezierige man in de contacten.

KOCKELMANN:
Dus u blijft hem steunen?


BALKENENDE:
Ik denk een goede man voor de NAVO. Ik zal hem blijven steunen, en ik kan iets zeggen over hoe het de afgelopen dagen is gegaan. Ik heb ook zelf met Erdogan hierover gesproken. Ik heb ook tegen Erdogan gezegd: ik ben een voorstander van de kandidatuur van Rasmussen. En toen heb ik gevraagd: zit er flexibiliteit aan jouw kant? Of is het echt een blokkade? Toen begreep ik dat het niet echt een blokkade was, maar dat het ook te maken had met de timing. Daarna heb ik een gesprek gehad samen met Erdogan, president Obama, bondskanselier Merkel en mijn Spaanse collega Zapatero. En toen is er duidelijk gezegd - uiteindelijk was Obama toen degene die het woord voerde - dat er groot belang wordt gehecht aan de benoeming van de heer Rasmussen. En toen is ook gezegd tegen Erdogan dat het echt ook zaak is dat hij dat kan meemaken. We zien wel de bezwaren die u heeft, maar wat kan er worden gedaan om die bezwaren weg te nemen. Toen heeft Erdogan op dat moment gezegd dat hij contact zou opnemen met de president van Turkije, de heer Gül. En ik wacht nog op de nadere berichten daarvan.

KOCKELMANN:
Hebben wij een andere kandidaat op het oog mocht het niet lukken met Rasmussen.


BALKENENDE:
Laat ik nog even niet speculeren. Ik mag ook hopen dat de premier van Turkije nu toch ook ziet hoe het internationale krachtenveld is. Er moet toch wel wat aan de hand zijn om een besluit te gaan vetoën. Dat vind ik een riskante instelling en ik vind ook dat je daar nooit mee moet gaan dreigen.

KOCKELMANN:
Turkije is geen onbelangrijke bondgenoot.


BALKENENDE:
Dat is ook waar. Dat speelt ook een belangrijke rol. En het is ook goed dat Turkije bij de NAVO zit. Ook in de richting van de islamitische wereld. Dus dat begrijp ik allemaal. Aan de andere kant vind ik ook dat je goed moet kijken wat de kandidatuur van een persoon is, en hoe is die persoon en probeer dan ook verder te kijken dan misschien de bezwaren op het eerste oog. En het zal misschien best een pittig debat gaan worden. Ik hoop dat het allemaal goed gaat, maar we zullen het moeten afwachten.

KOCKELMANN:
Obama heeft vandaag een wandeling gemaakt door Straatsburg. Daarbij heeft een vrouw het voor elkaar gekregen hem te zoenen. Bent u daar ook bang voor?


BALKENENDE:
De heer Obama heeft bijzondere gaven, zal ik maar zeggen.

(Letterlijke tekst, ongecorrigeerd)