EU EC Enterprise


Economie, financiën en belastingen - Economie - Economisch beleid - 02/04/2009

EU neemt het voortouw bij G20-crisismaatregelen

Mirek Topolánek en José Manuel Barroso© EC

Om de wereldeconomie uit het slop te trekken, besluiten de G20 1,1 biljoen dollar in het IMF en andere instellingen te pompen en de teugels op de financiële markten aan te trekken.

Het akkoord werd toegejuicht door de EU, die het voortouw heeft genomen bij initiatieven om een einde te maken aan de onverantwoorde praktijken van banken die tot de financiële crisis hebben geleid.

Op voorstel van de EU hebben de G20 English -leiders aangekondigd de transparantie te willen verhogen en het financieel stelsel beter te willen beschermen tegen wereldwijde risico's en roekeloze praktijken. Ook worden de salarissen en bonussen van bankmanagers, die voor veel ongenoegen bij het publiek hebben gezorgd, aangepakt en valt het doek voor belastingparadijzen die geen belastinggegevens uitwisselen.

De Londense top was de tweede stap van de G20 in hun poging de wereldwijde financiële crisis, de ergste recessie sinds de dertiger jaren, te bezweren. De vorige top van de G20 vond afgelopen november in Washington plaats.

Om landen in moeilijkheden te helpen, hebben de leiders een extra bedrag van 500 miljard dollar (370 miljard euro) uitgetrokken, waarmee het totale beschikbare bedrag op 750 miljard dollar (556 miljard euro) komt. Hiervan komt 75 miljard euro voor rekening van de EU. Bovendien hebben de G20-leiders afgesproken de middelen voor kredietoverschrijding door IMF-leden met 250 miljard dollar (185 miljard euro) te verhogen. Dat gebeurt op verzoek van het IMF, de laatste geldschieter die onlangs meer dan twaalf landen te hulp is gekomen.

Nog eens 100 miljard dollar (74 miljard euro) is bestemd voor ontwikkeling. Dit geld zal worden verdeeld door banken die door de donorlanden zullen worden opgezet. En een bedrag van 250 miljard dollar (185 miljard euro) moet de handel weer op gang brengen.

Deze bedragen komen bij het geld dat al door overheden en centrale banken over de hele wereld in de economie wordt gepompt. De G20-leiders verklaarden dat de steun volgend jaar zou uitkomen op het absolute recordbedrag van 5 biljoen dollar (3,7 biljoen euro). Volgens hen kunnen daarmee wereldwijd miljoenen nieuwe banen worden gecreëerd.

De G20 hebben de Wereldhandelsorganisatie de opdracht gegeven om landen die op protectionistische maatregelen terugvallen aan te pakken. Zij pleitten voor een snelle afronding van de Doha-handelsbesprekingen, die de wereldeconomie een impuls van 150 miljard dollar zouden geven.

Geheel in lijn met de aanbevelingen van de EU is de G20 van plan internationale financiële instellingen een grotere rol te laten spelen bij het toezicht op economische risico's. De opkomende economieën en ontwikkelingslanden krijgen daarbij meer inspraak.

Verklaring van de G20-leiders English