KNHS


Nieuwe talentenlijsten bij NOC*NSF aangeleverd
3 april 2009
Rabo Talententeam 2009, behorend bij de internationale talenten

Deze week is door de KNHS de nieuwe talentenlijst aangeleverd bij NOC*NSF. Deze lijst, die jaarlijks in april en oktober wordt aangeleverd, bevat circa 200 hippische talenten die op basis van vastgestelde criteria een talentenstatus hebben vergaard.

Door NOC*NSF en de KNHS worden drie talentenstatussen onderscheiden: Belofte, Nationaal Talent en Internationaal Talent. Een ruiter/amazone met een talentenstatus kan gebruik maken van de mogelijkheden die het Masterplan Talentontwikkeling gecreëerd heeft, waaronder extra begeleiding via een Olympisch Netwerk, toegang tot LOOT-scholen etc.

De verdeling Belofte, Nationaal Talent, Internationaal Talent ziet er in de paardensport als volgt uit:

Internationale Talenten
Rabo Talententeam
Het Rabo Talententeam bestaat uit de meest veelbelovende talenten uit de Olympische disciplines. Ruiters en amazones die in het A-kader young riders zitten of ruiters en amazones tot 25 jaar die op basis van hun leeftijd geen young rider meer zijn, maar wel de potentie hebben om door te groeien naar het A- of B-kader senioren, maken kans om in het Rabo Talententeam te worden opgenomen. Het Rabo Talententeam wordt jaarlijks door de KNHS bondscoaches gekozen.

A- en B-kader young riders
In het A- en B-kader young riders zijn de beste ruiters en amazones van Nederland in de leeftijdscategorie van minimaal 16 tot en met 21 jaar opgenomen. Je kunt je hiervoor selecteren door deel te nemen aan de jeugdcompetities van de KNHS.

Nationale Talenten
A- en B-kader junioren
In het A- en B-kader junioren zijn de beste ruiters en amazones van Nederland in de leeftijdscategorie van minimaal 14 tot en met 18 jaar opgenomen. Je kunt je hiervoor selecteren door deel te nemen aan de jeugdcompetities van de KNHS.

A- en B-kader pony's
In het A- en B-kader ponys zijn de beste ponyruiters en -amazones van Nederland in de leeftijdscategorie van minimaal 12 tot en met 16 jaar opgenomen. Je kunt je hiervoor selecteren door deel te nemen aan de jeugdcompetities van de KNHS.

Beloften
De Beloften zijn ruiters en amazones tot 21 jaar die met hun pony of paard tijdens de regiokampioenschappen die in de zomer plaatsvinden worden gescout en vervolgens tijdens de Rabo Talentendag worden geselecteerd voor de Rabo Regiotrainingen. Voorwaarde is dat de combinatie nog niet in één van bovengenoemde kaders is opgenomen.