VAPRO


Leidinggevende vaardigheden voor teamleiders en voormannen

VAPRO heeft een nieuwe training ontwikkeld, speciaal gericht op de leidinggevende vaardigheden van teamleiders en voormannen.

Teamleiders en (meewerkende) voormannen maken een belangrijk onderdeel uit van het productieproces. Vanuit hun positie geven zij sturing aan de onderlinge samenwerking tussen productiemedewerkers en dragen ze bij aan de goede verstandhouding met andere afdelingen. Daarnaast treden zij op als contactpersoon tussen de productie en leidinggevende(n). Al met al zijn teamleiders en voormannen medewerkers die medebepalend zijn voor het succes van uw productie.

Let op een goede en efficiënte manier uitvoeren van de verschillende rollen vraagt nogal wat leidinggevende en communicatieve vaardigheden. Veelal hebben mensen deze in de praktijk opgebouwd. Met het volgen van een gerichte vaardigheidstraining kunnen de competenties van uw medewerkers op een efficiënte en praktische wijze verder worden ontwikkeld.