Amnesty International

Somalië

Amnesty International: Somaliërs lopen gevaar bij terugkeer

3 april 2009 Amnesty International maakt zich ernstig zorgen over het besluit van Staatssecretaris van Justitie Albayrak het beschermingsbeleid voor Somalische asielzoekers af te schaffen. Voor de Staatssecretaris weegt het toelatingsbeleid van enkele andere Europese landen (Denemarken, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden) blijkbaar zwaarder dan de veiligheidssituatie in Somalië. Deze situatie is onverminderd slecht, zo meldde ook het Ministerie van Buitenlandse Zaken vorige maand in een ambtsbericht. Somalië wordt sinds 1991 verscheurd door oorlog. In de afgelopen twee jaar is het willekeurig geweld tegen burgers verder toegenomen. Alle partijen in het conflict maken zich daaraan schuldig. Als gevolg hiervan zijn er duizenden burgers gedood en honderdduizenden ontheemd, waarmee is Somalië sprake is van een van de ernstigste humanitaire crises van dit moment. Ook richt het geweld zich op hulpverleners en vredestroepen van de Afrikaanse Unie, waardoor bescherming van en humanitaire hulp aan de bevolking ernstig wordt gehinderd.

Gezien deze situatie is het niet verantwoord om asielzoekers terug te sturen naar Somalië. Zij dienen bescherming te krijgen. Amnesty International constateert dat het feit men in het ene EU-land meer kans maakt op bescherming dan in het andere, fraude in de hand werkt. Immers, een asielverzoek wordt in beginsel alleen behandeld door het land van eerste ontvangst in de Europese Unie, ook als dit land minder bescherming biedt. De oplossing hiervoor is om op Europees niveau te komen tot een eerlijk en effectief gemeenschappelijk toelatingsbeleid. De oplossing mag niet zijn dat lidstaten in een race-to-the-bottom de laagste gemene deler kiezen ten koste van degenen die daadwerkelijk beschermd moeten worden.