Gemeente Waterland

03 april 2009

Inspraakmogelijkheid en consultatiebijeenkomst parkeren en (sluip)verkeer binnenstad Monnickendam

De binnenstad van Monnickendam heeft veel overlast van (sluip)verkeer en van geparkeerde auto's. Veel bewoners, bedrijven en andere gebruikers van de binnenstad klagen hierover. Deze overlast blijkt ook uit de onderzoeken die de gemeente Waterland onlangs heeft laten uitvoeren. De gemeente heeft daarom een discussiestuk opgesteld met verschillende voorstellen om de overlast tegen te gaan. In het document staat ook een uitvoerige analyse van de problematiek en worden eerste aanzetten gegeven voor mogelijke oplossingen.

Zo kunnen er op termijn verblijfsgebieden worden ingesteld, waarin de auto ondergeschikt is aan de fietser en voetganger. Ook kan er een vorm van parkeerregulering komen, bijvoorbeeld een vergunningensysteem in combinatie met betaald parkeren of een blauwe zone. Dit is in veel andere (grote én kleine) binnensteden ook al het geval. Verder kan een deel van de parkeeroverlast wellicht opgelost worden door het concentreren van parkeren op parkeerterreinen aan de rand van de binnenstad. Daarnaast wordt voorgesteld sluipverkeer tegen te gaan door op strategische plekken fysieke belemmeringen te maken.

Het discussiestuk is te raadplegen op de gemeentelijke website: www.waterland.nl. Het document kan ook bij de gemeente worden ingezien.

Iedereen kan van 3 april 2009 tot en met 9 mei 2009 een schriftelijke inspraakreactie indienen. In dit kader organiseert de gemeente op 22 april 2009 een consultatiebijeenkomst voor alle betrokkenen. Hiervoor worden personen en organisaties actief aangeschreven. Iedereen die belangstelling heeft om deze consultatiebijeenkomst bij te wonen dient zich voor af op te geven bij de gemeente. Dit kan door een e-mail te sturen met uw naam en adresgegevens naar:
consultatieavond@waterland.nl.

De gemeente zal de binnengekomen inspraak reacties en het verslag van de consultatie bijeenkomst gebruiken bij het formuleren van definitieve voorstellen.

N.B. Het discussiestuk en de uitnodiging zijn vanaf maandag 3 april a.s. te downloaden via de website van de Gemeente Waterland. De stukken liggen wel ter inzage in het gemeentehuis.
---