Gemeente Uithoorn

Intensieovereenkomst Zijdelwaardplein

3 april 2009
De gemeente Uithoorn en Delta Lloyd Vastgoed, eigenaar van het winkelcentrum Zijdelwaardplein, hebben op donderdag 2 april een intentieovereenkomst ondertekend.

Afgesproken is om vóór de zomer van dit jaar een financieel en maatschappelijk haalbaar plan te maken voor de uitbreiding en opwaardering van winkelcentrum Zijdelwaardplein. De uitgangspunten voor het plan zijn in december 2006 door de gemeenteraad vastgesteld.

Het plan moet passen binnen de huidige gemeentelijke beleidskaders. Binnen deze kaders en uitgangspunten zoeken partijen gezamenlijk naar goede oplossingen, bijvoorbeeld voor het parkeren. Als beide partijen instemmen met het plan, wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten om het plan te gaan uitvoeren. Deze samenwerkingsovereenkomst wordt dit jaar verwacht.

^