Vereniging Milieudefensie


Milieudefensie roept EU-VS op tot een gezamenlijk klimaataanpak

Amsterdam, 3 april 2009 -- Milieudefensie roept de VS en EU op om op de komende topontmoeting in Praag een transatlantische klimaataanpak hoog op de agenda te zetten. De afgelopen topontmoeting van de G-20 werd gedomineerd door de kredietcrisis. De EU-VS top van dit weekend is een uitgelezen kans voor het transatlantisch bondgenootschap een leidende rol te spelen in de aanpak van de klimaatcrisis.

De internationale klimaatonderhandelingen, die op dit moment op ambtelijk niveau plaatsvinden in Bonn, boeken vooralsnog onvoldoende vooruitgang. Alleen als industrielanden als de VS en EU, die historisch gezien de grootste bijdrage hebben geleverd aan de broeikgasuitstoot, het voortouw nemen is er een kans dat de klimaatonderhandelingen eind dit jaar in Kopenhagen zullen slagen.

Milieudefensie is blij dat na acht verloren jaren Bush, de huidige regering van Obama het klimaatprobleem serieus neemt en actie wil ondernemen. Vooralsnog is nog niet duidelijk hoe ver de VS willen gaan. In een recent gepubliceerde wettekst staat dat Amerika een emissiehandelssysteem wil invoeren en dat een deel van de veiling van de emissierechten ingezet wordt voor het klimaatbeleid. Bovendien zouden de VS volgens die wettekst 5 tot 7 procent minder uitstoten in 2020 (ten opzichte van 1990) en heeft het Congress 10 miljoen dollar vrijgemaakt voor adaptatiekosten voor ontwikkelingslanden. Het zijn allemaal stappen in de goede richting, maar ruim onvoldoende om 'Kopenhagen' te laten slagen.

Uit het recente congres van klimaatwetenschappers in Kopenhagen bleek wederom dat er maar weinig tijd meer is om een zelfversterkende klimaatverandering een halt toe te roepen. En de armste landen zullen de grootste gevolgen ondervinden. Daarom moeten industrielanden in 2020 hun broeikasgasuitstoot met minimaal 40 procent verminderen en ontwikkelingslanden met zo'n jaarlijk 110 miljard euro ondersteunen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen en hun eigen economie duurzaam te ontwikkelen. De kosten van klimaatverandering zullen volgens de wetenschappers steeds hoger uitvallen, wanneer de internationale gemeenschap geen effectief klimaatakkoord afsluit.

De EU claimt een leidende rol te spelen in de internationale klimaatonderhandelingen, maar heeft haar eigen klimaatbeleid afgelopen december uitgehold door meer dan de helft van haar reducties buiten de EU te willen realiseren. Bovendien komt de EU de ontwikkelingslanden niet tegemoet met een concreet bedrag voor klimaathulp, terwijl dat voor die landen een voorwaarde is om een internationaal klimaatakkoord te tekenen.

Milieudefensie roept de EU en de VS op om dit weekend gezamenlijk de impasse te doorbreken, door met constructieve voorstellen te komen om ontwikkelingslanden te ondersteunen en door hun eigen klimaataanpak fors aan te scherpen.