FAVV-Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (België)


MEDEDELING van het FAVV

Bevestiging van een geval van paramyxovirose in een duiventil in Bevel (Antwerpen) en Nieuwerkerken ( Oost-Vlaanderen)

03 april 2009

Het federaal Voedselagentschap (FAVV) bevestigt dat een uitbraak van paramyxo (of Newcastle disease) werd vastgesteld bij een duivenliefhebber in Bevel (Antwerpen) en Nieuwerkerken ( Oost-Vlaanderen)

Paramyxo is de mildere vorm van het Newcastle disease (ND) bij duiven. Het is een totaal andere ziekte dan aviaire influenza, beter bekend als vogelgriep. Paramyxo wordt veroorzaakt door een volledig verschillend virus dan dat van aviaire influenza. Omdat het gaat om een "aangifteplichtige" ziekte hebben de gemeentelijke overheden alle vereiste maatregelen getroffen (beschermingsgebied van 500 meter, verbod op verzamelingen in het gebied, vaccinatie, ...). Die maatregelen blijven geldig gedurende 21 dagen.

Newcastle disease is een zeer besmettelijke virusziekte, waar vrijwel alle vogels (wilde en tamme) gevoelig voor zijn. De ziekte wordt veroorzaakt door het NCD-virus (een paramyxo-virus) waarvan verschillende stammen bestaan. Afhankelijk van de virusstam en de getroffen vogelsoort zijn de ziekteverschijnselen meer of minder ernstig. Voor beroepshouders en vogels die aan verzamelingen deelnemen is vaccinatie tegen deze ziekte verplicht. Aan hobbyhouders wordt vaccinatie sterk aanbevolen. Bij zieke dieren besmet met een erg agressieve stam, treden soms zenuwsymptomen en massale sterfte op.

De mens is niet gevoelig voor de ziekte. De consumptie van eieren, vlees van pluimvee en afgeleide producten houdt geen enkel risico in. Er bestaat dus geen gevaar voor de volksgezondheid.

Ons volledig dossier over ND is terug te vinden op de website van het Voedselagentschap: www.favv.be, volg FAVV > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dierengezondheid > Dierziekten > Newcastle disease

F.A.V.V. A.F.S.C.A. Food Safety Center - Kruidtuinlaan 55 Food Safety Center ­ Bvd. du Jardin botanique 1000 Brussel 1000 Bruxelles Tel. 02-211 82 11 Tel. 02-211 82 11 Meldpunt voor de consumenten: Point de contact pour les consommateurs : Tel. 0800 13550 Tel. 0800 13550 Fax 0800 24 177 Fax 0800 24 177

http://www.favv.be http://www.afsca.be