Groen!

West-Vlaamse lijst en kandidaten voor de Europese verkiezingen

door Wouter De Vriendt (Federaal parlement: Kamer), Bart Caron (Vlaamse fractie) op 3 april 2009

Met de nodige trots kan het provinciale partijbestuur van Groen!West-Vlaanderen jullie een sterke en evenwichtige lijst voorstellen. Een lijst die vertrouwen schenkt, en duidelijk maakt dat Groen! een moderne en open partij is die resoluut gaat voor een langetermijnvisie op onze samenleving met respect voor alle mensen en hun leefomgeving.

Een lijst ook die ons toelaat de nodige ambitie aan de dag te leggen: met Groen!West-Vlaanderen gaan we resoluut voor 2 zetels in het Vlaamse Parlement en de herverkiezing van het beste Europese Parlementslid: Bart Staes.

Dat deze ambitie terecht is, mag blijken uit het engagement van enkele bijzondere verruimingskandidaten op onze lijst zoals Veerle Dejaeghere (ex-profatlete en huidig Belgisch kampioene veldlopen), Peter Vanhoutte (doofblind - actief in diverse adviesraden mbt tot personen met een beperking), Fiona Dewaele (Europa's meest sexy vegetariër) en talrijke andere enthousiaste kandidaten. Een volledige lijst van kandidaten vind je in bijlage.

Want dat een ecologische partij nodig is, dat lijdt geen twijfel. De huidige Vlaamse Regering blijft immers de oude, beproefde recepten hanteren die ondertussen bewezen hebben niet meer te werken. Vlaanderen distributieland botst op zijn grenzen. In plaats van een Vlaanderen in Actie, komen we langzaam maar zeker tot stilstand. Letterlijk, als je kijkt naar de dagdagelijkse files die onze wegen teisteren, maar ook symbolisch: de wachtlijst in de opvangsector blijft maar groeien.

Met Groen! willen wij dan ook een Vlaanderen dat resoluut voor de toekomst kiest, met een horizon die verder reikt dan de eerstkomende verkiezingen. Een Vlaanderen dat kiest voor een ecologische economie, die zowel goed is voor het milieu, de tewerkstelling en onze koopkracht. Met investeringen in de technologie van morgen, in plaats van Vlaanderen te blijven volstorten met beton (denk maar aan LAR-Zuid en de verbreding van het Schipdonkkanaal). Een Vlaanderen dat aandacht heeft voor de kwaliteit van leven, dat erkent dat we werken om te leven en niet omgekeerd. Een Vlaanderen waarin iedereen meetelt, of je nu een hardwerkende Vlaming bent, met beperkingen geconfronteerd wordt of niet de juiste papieren hebt: iedereen telt mee!

Samen gaan we voor een uitstekend resultaat op 7 juni, om te kunnen werken aan een betere en groenere toekomst.

Extra informatie
Hier vind je de volledige lijst voor West-Vlaanderen en de West-Vlaamse kandidaten voor de Europese lijst

Contact: Bruno Lapauw -
Deel Deel
Wouter De Vriendt
Bart Caron