Waterschap Regge en Dinkel


Twickel Levend Landgoed

Publicatiedatum : 1 april 2009

Het landgoed neemt al eeuwenlang een unieke plaats in. Maar maatschappelijke en economische ontwikkelingen laten ook zo'n historisch landgoed niet ongemoeid. De druk op de randen van het gebied vanuit de omliggende kernen, de behoefte aan extra ruimte voor wonen, werken en recreatie, de wens om nieuwe natuur te ontwikkelen, de maatregelen die nodig zijn om het watersysteem voor de toekomst op orde te krijgen en de veranderingen in de landbouw vragen om een visie op de toekomst.

De provincie Overijssel, de Regio Twente, het waterschap Regge en Dinkel en de omliggende gemeenten Borne, Hengelo en Hof van Twente, hebben de handen ineengeslagen om samen met de Stichting Twickel zo'n visie te ontwikkelen. Een heldere toekomstvisie moet de waarden van het landgoed voor de toekomst behouden en versterken. De inbreng van bewoners, omwonenden en gebruikers van het landgoed zorgt ervoor dat alle belangen boven tafel komen. Op 19 maart ondertekenden de betrokken partijen het Pact van Twickel.
ondertekeningpactvantwickel.jpg (4711 Kb)

Dagelijks bestuurslid van waterschap Regge en Dinkel, de heer H. Meek, ondertekent het Pact van Twickel