Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


2009Z06298

Vragen van de leden Vietsch en Van Vroonhoven-Kok aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Wonen, Wijken en Integratie over de nieuwe problemen rond aanbesteding en renovatie van het Rijksmuseum (ingezonden 3 april 2009)


1
Heeft u kennisgenomen van de nieuwe problemen rond aanbesteding en renovatie van het Rijksmuseum? 1)


2
Betekent dit dat de oplevering die nog geen jaar geleden uitgesteld is van 2010 naar 2013 opnieuw uitgesteld moet worden en dat dus de collectie van het Rijksmuseum nog langer onbereikbaar wordt voor hele generaties schoolkinderen? Zo ja, komt er een tijdelijke oplossing om de collectie die behoort tot de belangrijkste peilers van onze kunstgeschiedenis alsnog bereikbaar te maken?


3
Is het waar dat er slechts één aannemer (Van Eesteren) een offerte heeft uitgebracht voor de verbouw van het hoofdgebouw van het Rijksmuseum en dat de kosten tientallen miljoenen boven het budget liggen? Bent u van mening dat de aannemer u wil "gijzelen"? Zo nee, in welk opzicht verschilt de huidige situatie met die van verleden jaar?


4
Waarom kiest u nu voor verder onderhandelen in plaats van opnieuw aanbesteden zoals u verleden jaar deed?


5
Blijven de totale kosten van de verbouw van het Rijksmuseum binnen het budget van 333 mln. en wordt het geheel in 2013 opgeleverd zoals gevraagd in de motie Vietsch en Anker van
3 juli 2008? 2) Zo nee, hoe lang gaat het dan nog duren en wat gaat u doen om het te bespoedigen?


6
Waarom is de voortgang van het project inclusief overschrijding van de kosten nog niet gerapporteerd aan de Kamer zoals gevraagd in de genoemde motie?


1) NOS Journaal, 1 april 2009: "Opnieuw problemen bij restauratie Rijksmuseum"
2) Kamerstuk 28 989, nr. 82

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen ter zake van het lid Van der Ham (D66), ingezonden 3 april 2009 (vraagnummer 2009Z06290)