Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


2009Z06290

Vragen van het lid Van der Ham (D66) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Wonen, Wijken en Integratie over het aanbestedingstraject van het Nieuwe Rijksmuseum (ingezonden 3 april 2009)


1
Is het waar dat de nieuwe aanbesteding van het Nieuwe Rijksmuseum opnieuw slechts één inschrijving heeft opgeleverd?


2
Past het resultaat van de aanbesteding binnen het budget voor het Nieuwe Rijksmuseum? Kunt u uw antwoord toelichten?


3
Hoeveel partijen hebben er ingeschreven op de percelen 5, 6 en 7 van de aanbestedingskalender?


4
Wat heeft u ondernomen om te zorgen dat zoveel mogelijk partijen zich hebben ingeschreven? Heeft u partijen zelf actief uitgenodigd? Was de Koninklijke BAM Groep nv onder de inschrijvers?


5
Hoe heeft u het risico van partijen op juridische procedures vanwege kennis uit vorige aanbesteding beperkt, opdat voorkomen zou worden dat een partij zich zou terugtrekken vanwege dreigende juridische procedures?


6
Wilt u bij ondernemingen die overwogen hebben zich aan te bieden, onderzoeken wat de redenen waren dit uiteindelijk niet te doen?


7
Waarom zijn de percelen Tekenschool en Hoofdgebouw pas in augustus 2008 in de markt gezet ?


8
Wat zijn de vervolgstappen van het Rijk om één en ander tot een goed einde te brengen?


9
Kunt u aangeven of, en zoja, welke vertraging de jongste ontwikkeling zal hebben op de oplevering van het Nieuwe Rijksmuseum? Welke datum kan u noemen wat betreft de volledige heropening?