32% meer bedrijven failliet in 1e kwartaal

03/04/2009 16:44

Curatoren.nl - Untapped B.V.

Recessie wordt duidelijk zichtbaar

Ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar is het aantal bedrijven dat failliet is verklaard met ruim 32% gestegen van 1721 naar 2278. In vergelijking met dezelfde periode van een jaar geleden zelfs met meer dan 50% ('08=1501). "Was er eerst alleen nog sprake van een 'kredietcrisis bij de banken', nu wordt de recessie ook duidelijk zichtbaar bij de dienstverlenende en producerende bedrijven", aldus Guus Landheer, directeur van Curatoren.nl.

Het zijn met name de arbeidsintensieve bedrijven waar veel faillissementen vallen. Zo gaan de financiele instellingen aan kop met 286 faillissementen. Maar ook in de bouw (278) en zakelijke adviesbureaus vallen harde klappen (169). Bij de horecabedrijven is zelfs sprake van bijna een verdubbeling (van kw408=83 naar kw109=153). "Bij de grote bedrijven worden de uitzendkrachten, en adviseurs nu veel minder ingehuurd. Hierop kan snel worden bezuinigd", zegt Guus Landheer.

Opvallend is dat de sterkste stijgingen juist zichtbaar worden bij de kapitaalintensieve bedrijven. In de metaal- en chemische industrie zijn de aantallen verdrievoudigd. Ook in de transportmiddelen-industrie is sprake van ruim twee keer zoveel faillissementen. Voorts zijn het de groothandels die in de problemen komen. "Uit de cijfers van Curatoren.nl blijkt ook dat consumenten langzamerhand de hand op de knip houden. Autodealers hebben daar al twee kwartalen veel last van, maar ook de non-food detailhandel laat nu een sterke stijging zien van het aantal faillissementen.

Wat is Curatoren.nl

Curatoren.nl is de meest uitgebreide informatiebron over faillissementen, surseances en schuldsaneringen. Zo kunnen bezoekers de details van alle lopende insolventies raadplegen waaronder op dit moment circa 50.000 openbare faillissementsverslagen. Ook kunnen online vorderingen worden ingediend of berichten aan de behandelend curator worden voorgelegd. Inmiddels maken maandelijks zo'n 150.000 bezoekers gebruik van de site en wordt er samengewerkt met de diverse rechtbanken.

Landelijk 1e kw 4e kw 3e kw %- tov %- tov

Voorgaande kwartalen 2009 2008 2008 4e kw. 2008 3e kw. 2008

Faillissementen 2231 1695 1495 32% 49%

Schuldensaneringen 2058 1965 2005 5% 3%

Surseances 67 31 14 116% 379%

Totaal insolventies 4356 3691 3514

%-verandering 18% 24%

Totaal bedrijfsinsolventies 2278 1721 1540

%-verandering bedrijf 32% 48%

Landelijk 1e kw 1e kw 1e kw %- tov %- tov

Voorgaande jaren 2009 2008 2007 2008 2007

Faillissementen 2231 1313 1710 70% 30%

Schuldensaneringen 2058 2707 3986 -24% -48%

Surseances 67 21 17 219% 294%

Totaal insolventies 4356 4041 5713

%-verandering 8% -24%

Totaal bedrijfsinsolventies 2278 1501 1758

%-verandering bedrijf 52% 30%

Ook als PDF beschikbaar http://www.curatoren.nl/fo/docs/Persbericht03042009.pdf

Bij dit persbericht is een bijlage zichtbaar op www.perssupport.nl

http://www.curatoren.nl/fo/docs/Persbericht03042009.pdf