Gemeente Graafstroom


Gemeentebesturen en brandweer ondertekenen intentieverklaring 20090401-intentie-regio-brw003a.JPG

GROOT-AMMERS Graafstroom, Liesveld, Nieuw-Lekkerland en de Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid ondertekenen intentieverklaring tot regionalisering van de brandweer.

Tijdens de gezamenlijke radenconferentie van de gemeenteraden van Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland op woensdag 1 april jl. is door de burgemeesters van de drie gemeenten en de regionaal brandweercommandant, de heer P.L.J. Bos, een intentieverklaring tot regionalisering van de huidige drie gemeentelijke brandweerkorpsen ondertekend.

In de intentieverklaring is opgenomen dat de huidige brandweerkorpsen van de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland worden samengevoegd tot één brandweerkorps De Waard dat met het oog op de op handen zijnde Wet Veiligheidsregios en de vorming van één werkorganisatie De Waard wordt ingebed bij de Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid.

De drie gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland vormen hiermee het kop-loperproject voor de rest van de regio Zuid-Holland Zuid. Zorgvuldigheid en transparantie van het proces zijn daarom van groot belang.