Vlaamse Overheid

en afrittencomplex na verbreding zeekanaal te Willebroek

Vlaamse Regering zorgt voor verbetering op- en afrittencomplex na verbreding zeekanaal te Willebroek

Persmededeling van de Vlaamse Regering

vrijdag 3 april 2009

Vandaag keurde de Vlaamse Regering het ontwerpbesluit houdende de definitieve vaststelling van het GRUP "Op- en afrittencomplex A12 Willebroek-Noord" na advies vanwege de Raad van State definitief goed.

"Om het bedrijventerrein te Willebroek optimaal te ontsluiten hebben we een aantal ingrijpende infrastructuurwerken gepland", stelt minister Dirk VAN MECHELEN. "Eerst wordt het Zeekanaal Brussel-Schelde verbreed om scheepsvaart tot 10.000 ton te kunnen dragen. Vervolgens moet de bekende Boulevardbrug verlengd worden. En ten slotte moet het weggennet voor de ontsluiting van het bedrijventerrein daar ook verbeterd worden. Dit alles zal een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van dit bedrijventerrein."

Aanleiding van het plan

Aanleiding tot de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is de aanleg van een nieuwe brug na de verbreding van het Zeekanaal Brussel-Schelde te Willebroek. De verbreding is noodzakelijk opdat het kanaal scheepvaart tot 10.000 ton zou kunnen dragen. Door de aanleg van de nieuwe brug, grijpt men de kans om in één keer de hele ontsluiting daar aan te pakken. De ontsluiting van de A12 richting Boom aan de zijde Willebroek, met relaties naar het zuidelijk gelegen industriegebied, het centrum van Willebroek en Ruisbroek (Puurs) dient volledig aangepast te worden. Daarom werd een volledig nieuwe ontsluiting van het gebied ontworpen.

Voorziene ingrepen

Concreet omvat het plangebied van het RUP:
* 2 rotondes met vernieuwde aansluitingen op de A12 aan beide kanten van de A12 ter hoogte van de Appeldonkstraat, om de relatie met de A12 te verzekeren, en

* de vernieuwde verbinding A12 Boomsesteenweg - N177.

Door het goedkeuren van het uitvoeringsplan, wordt een volgende stap gezet in het omvormen van de A12 tot een autostrade, in uitvoering van het RSV (ruimtelijk structuurplan Vlaanderen). Daarnaast wordt ook werk gemaakt van een betere ontsluiting van het bedrijventerrein Willebroek Noord. Een bedrijventerrein dat in volle ontwikkeling is na goedkeuring van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan in oktober 2008.

"Naast de harde weginfrastructuur worden ook ruimte voorzien om veilige fietspaden en verbindingen tussen fietspaden te verzekeren. Dit is belangrijk, zowel in functie van het bedrijventerrein als vanuit recreatief oogpunt. Er is namelijk heel wat recreatief fietsverkeer langs het water daar", aldus minister Van Mechelen.

Voor meer persinformatie kunt u terecht bij:

Philippe Heyvaert, woordvoerder van minister Van Mechelen Tel: 02 552 67 00
GSM: 0495 23 16 90
Email: persdienst.vanmechelen@vlaanderen.be