Vlaamse Overheid

"Blankaart-Merkembroek" in de regio Kust-Polders-Westhoek

630 ha bijkomend natuurgebied in "Blankaart-Merkembroek" in de regio Kust-Polders-Westhoek

Persmededeling van de Vlaamse Regering

vrijdag 3 april 2009

De Vlaamse Regering keurde vandaag definitief het ruimtelijk uitvoeringsplan van de natuur- en landbouwgebieden "Blankaart-Merkembroek" goed na advies vanwege de Raad van State. Hiermee wordt 630 ha bijkomend natuurgebied bestemd en 820 ha landbouwgebied herbevestigd.

"De onderhandelingen over de bestemmingen van dit gebied waren niet eenvoudig en hebben vele jaren in beslag genomen", aldus Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk VAN MECHELEN. "Maar net zoals bij de andere afbakeningsprocessen en ruimtelijke uitvoeringsplannen is er uiteindelijk een goed evenwicht gevonden tussen landbouw en natuur."

Dit gebied behoort tot de buitengebiedregio Kust-Polders-Westhoek. Het RUP is een uitwerking van de beslissing van de Vlaamse Regering van maart 2006, waarbij de agrarische en natuurlijke structuur van deze regio werd vastgelegd.

De Blankaart maakt deel uit van de IJzer- en Handzamevallei en bestaat uit een vijver omringd door geïnundeerde graslanden met veel microreliëf, met sloten en broeken. Dit gebied is waardevol voor watervogels en specifieke vegetaties.

De omliggende landbouw is in dergelijke natte omstandigheden enkel geschikt voor extensief hooi- en weiland. Enkel de hoger gelegen zones kunnen intensiever gebruikt worden.

In 2001 werd reeds een raamakkoord ondertekend tussen alle betrokken partijen om de problemen aan te pakken. De oplossing zou bestaan uit talrijke maatregelen namelijk de aanleg van een dijk met binnendijks peilbeheer afgestemd op de landbouw, verhoging van buitendijks waterpeil afgestemd op natuur, verwerving van het Vlaams Gewest van 415 ha laaggelegen gronden (natuur), vermijden en vergoeden van schade aan aangrenzende percelen en technische ingrepen ten behoeve van integraal waterbeheer.

"Dit gewestelijk RUP heeft al deze afspraken ruimtelijk vertaald en vastgelegd. Het was een huzarenstuk", aldus minister Van Mechelen. "Hiermee wordt extra 630 ha natuurgebied afgebakend waardoor een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de doelstelling om bijkomend natuurgebied in Vlaanderen te realiseren."

Voor meer persinformatie kunt u terecht bij:

Philippe Heyvaert, woordvoerder van minister Van Mechelen Tel: 02 552 67 00
GSM: 0495 23 16 90
Email: persdienst.vanmechelen@vlaanderen.be