Vlaamse Overheid

weer een stapje dichterbij

Bouw van een tweede sluis Waaslandhaven weer een stapje dichterbij

Persmededeling van de Vlaamse Regering

vrijdag 3 april 2009

De Vlaamse Regering heeft vandaag een nieuwe fase ingeluid in het beslissingsproces over de bouw van een tweede sluis in de Waaslandhaven in Antwerpen. De Kallosluis die momenteel de enige toegang is tot de Waaslandhaven volstaat niet meer. Een tweede maritieme toegang is absoluut noodzakelijk, ook omwille van veiligheidsredenen voor de aanwezige industrie en de omwonenden. De Vlaamse Regering heeft daarom Vlaams minister Kris PEETERS, bevoegd voor de havens, gelast met de opmaak van het project-MER voor de tweede sluis Waaslandhaven.

De haven van Antwerpen: motor van de Vlaamse economie

De haven van Antwerpen wordt in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen bestempeld als `de motor van de Vlaamse economie', als een uitzonderlijke `poort' voor Vlaanderen, een strategische plaats binnen de economische structuur van onze regio. De haven behandelde in 2008 voor bijna 190 miljoen ton aan goederen. De Waaslandhaven speelt een cruciale rol in het succesverhaal van de Antwerpse haven. Maar er dient tijdig te worden nagedacht over de verdere versterking en verdere uitbouw van het multifunctionele karakter van de haven van Antwerpen.

Strategisch plan

In juli 1999 besliste de Vlaamse Regering tot de opmaak van strategische plannen voor de verschillende Vlaamse zeehavens. In 2006 is het `Tussentijds strategisch plan haven van Antwerpen' afgewerkt dat een integratie is van de verschillende planningsprocessen die sinds 1999 op de rechter en linker Scheldeoever liepen.

Vanuit het strategische planningsproces van de haven wordt vooropgesteld dat alles in het werk dient gesteld te worden opdat de haven van Antwerpen zich ook in de toekomst internationaal en binnen de Hamburg-Le Havre range kan positioneren als één van de belangrijkste mainports in de wereld.

Het strategisch plan voorziet dat de hoofdrol van het Linkerschelde-oevergebied een gemengd gebied met meerdere functies blijft, waarbinnen de zeehavenactiviteit in de Waaslandhaven de belangrijkste functie is.

In het strategisch plan wordt aangegeven dat infrastructurele ingrepen voor de Kallosluis onontbeerlijk zijn, omwille van de verhouding tussen maximale capaciteit en de stijgende benuttingsgraad. Een tweede sluis op de linkeroever werd in het plan voorzien vanaf 2012.

Kallosluis alleen volstaat niet meer

Via de waterweg is de Waaslandhaven thans enkel bereikbaar via de Kallosluis. Deze sluis is 360 m lang en 50 m breed en is toegankelijk voor post-Panamaxschepen. In 2007 werkte de Kallosluis nagenoeg aan haar volledige operationele capaciteit (98,2%). Hieruit blijkt duidelijk dat een bijkomende sluistoegang als essentieel en prioritair dient te worden beschouwd.

De Kallosluis heeft momenteel zijn maximale capaciteit bereikt. Dat resulteert in oplopende wachttijden voor de schepen naar de Waaslandhaven. De schaalvergroting van de schepen speelt mee in de toename van deze wachttijden. Het wordt steeds duidelijker dat de Kallosluis beperkingen met zich meebrengt.

Bovendien maakt de beperkte bereikbaarheid van de getijdenonafhankelijke dokken in de Waaslandhaven via slechts één nautische toegang, met name de Kallosluis, het dokkengebied bijzonder kwetsbaar. Naarmate de bestaande Kallosluis ouder wordt, zal het risico op geplande en onverwachte sluisuitval toenemen, met alle gevolgen van dien, ondermeer het gebrek aan bedrijfszekerheid voor de rederijen.

Dit alles legt een hypotheek op de verdere capaciteitsuitbreiding van de Waaslandhaven en maakt een tweede maritieme toegang tot de Waaslandhaven noodzakelijk.

Naast economische argumenten zijn er daarenboven goede veiligheidsargumenten voor een tweede sluis. Zowel omwonenden als de aanwezige industrie zijn momenteel immers maar beperkt bereikbaar bij calamiteiten en aanslagen.

Project Mer

De bouw van de tweede sluis van de Waaslandhaven komt nu nog een stapje dichterbij. De Vlaamse Regering heeft vandaag immers beslist om een volgende fase van het beslissingsproces in te zetten en de Vlaamse minister, bevoegd voor de havens, te gelasten met de opmaak van het project-MER voor de tweede sluis Waaslandhaven op basis van de voor handen zijnde informatie.

Voor meer persinformatie kunt u terecht bij:

Luc De Seranno, woordvoerder van minister-president Peeters Tel: 02 552 60 12
GSM: 0477 38 23 37
Email: persdienst.peeters@vlaanderen.be