Vlaamse Overheid

subsidies 2009 voor levensbeschouwelijke derden op VRT-televisie en
-radio

Vlaamse Regering bepaalt zendtijd en subsidies 2009 voor levensbeschouwelijke derden op VRT-televisie en -radio

Persmededeling van de Vlaamse Regering

vrijdag 3 april 2009

De Vlaamse Regering bepaalt jaarlijks de zendtijd en het subsidiebedrag die worden toegekend aan de levensbeschouwelijke en sociaaleconomische verenigingen die erkend zijn voor het verzorgen van televisie- en/of radioprogramma's op de VRT.

Op 1 januari 2005 werden voor een periode van 5 jaar erkend:
* Voor het verzorgen van TV-programma's: 5 levensbeschouwelijke verenigingen, met een gezamenlijke zendtijd van maximum 50 uur per jaar.


* Voor het verzorgen van radioprogramma's werden naast levensbeschouwelijke ook sociaaleconomische verenigingen en een gezinsvereniging erkend. De gezamenlijke zendtijd van deze 12 verenigingen bedraagt maximum 72 uur en 30 minuten per jaar.

Sinds september 2007 worden er geen sociaaleconomische gastprogramma's meer uitgezonden op radio. Wel verzorgt de VRT-nieuwsdienst een wekelijks sociaal-economisch TV-programma van 15 minuten en een wekelijkse radio-uitzending van minimum 4 minuten. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan een overeenkomst van 9 juli 2007 tussen de VRT en de Vlaamse sociale partners, vertegenwoordigd in de SERV.

Vandaag besliste de Vlaamse Regering over de zendtijd en de subsidies voor 2009 voor de verenigingen die erkend werden voor het verzorgen van TV-programma's en radioprogramma's op VRT.

De toegekende subsidies zijn proportioneel hoger dan die van vorig jaar. Dit is te verklaren door een indexverhoging enerzijds, en doordat het restbedrag dat vrijgekomen is ten gevolge van de schrapping van de sociaaleconomische gastprogramma's op radio, werd verdeeld over de andere uitzendingen.

Voor het verzorgen van televisieprogramma's werd de zendtijd als volgt verdeeld over de erkende levensbeschouwelijke verenigingen:

zendtijd

Katholieke Televisie- en Radio-Omroep

22u. 45'

Het Vrije Woord

22u. 45'

Pro-Erts

02u. 15'

Israëlitisch- Godsdienstige Uitzendingen


01u. 45'

Orthodoxe Kerk in België

00u. 30'

Voor het verzorgen van radioprogramma's werd de zendtijd als volgt verdeeld over de erkende levensbeschouwelijke verenigingen:

zendtijd

vzw Gezinsbond


2u

vzw Katholieke Televisie- en Radio-omroep (KTRO)

23u. 45'

vzw Humanistische Vrijzinnige Radio

21u 15'

vzw Pro-Erts

11u 14'

vzw Israëlitische Godsdienstige Uitzendingen


3u

Orthodoxe Kerk in België

3u

Voor meer persinformatie kunt u terecht bij:

Luc De Seranno, woordvoerder van minister-president Peeters Tel: 02 552 60 12
GSM: 0477 38 23 37
Email: persdienst.peeters@vlaanderen.be