Gemeente Dongen

Energiescan De Wildert/Tichelrijt

Publicatiedatum: 3-4-2009

Er komt een energiescan voor bedrijven- en industrieterrein De Wildert en Tichelrijt. Dat heeft het college van de gemeente Dongen besloten. Doel is het verkrijgen van inzicht in de aanwezigheid én de toepassingsmogelijkheden van restwarmte.

Toelichting college
,,De rijksoverheid heeft tot doel de uitstoot van CO2 verder te beperken en het gebruik van duurzame energie te bevorderen. Gemeenten hebben hierin een sleutelpositie door hun invloed op de ruimtelijke ordening, contacten met energiebedrijven, grote energieverbruikers en hun voorbeeldfunctie. In dit verband is in het milieubeleidsplan 2008-2012 van de gemeente Dongen opgenomen de kansen zo optimaal mogelijk te benutten. Dat gaan we nu nader onderzoeken, aldus wethouder Ad Stoop.

Initiatief
Naast het initiatief van uitbreiding van bedrijventerrein De Wildert zijn er ook initiatieven om te komen tot een voorbeeldproject voor het gebruik van CO2. Het idee om in Dongen een voorbeeldproject te starten vloeit voort uit de aanwezigheid van Ardagh Glass. Jaarlijks stoot Ardagh Glass 75 miljoen ton CO2 uit. Daarnaast heeft Ardagh Glass heel veel restwarmte waar niets mee wordt gedaan.

Kosten
Het onderzoek wordt ondersteund door de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en de provincie. Zij zijn bereid om in de kosten van het onderzoek bij te dragen. De totale kosten van het project worden geraamd op 45.000,-. Het college van de gemeente Dongen stelt een bedrag beschikbaar van 10.000,-

Het onderzoek zal naar verwachting in het tweede kwartaal 2009 worden afgerond.