Partij van de Arbeid

Afspraken over beloningsbeleid

03-04-2009 03:36

Minister Bos heeft maandag een 'herenakkoord' gesloten met de top van de Nederlandse financiële sector over matiging van de bonussen. PvdA Tweede Kamerlid Paul Tang is tevreden dat niet alleen de bonussen zelf zijn aangepakt, maar dat er ook iets gebeurt aan de bonuscultuur.

Tang: Het gaat er niet alleen om dat de bonussen van de afgelopen maanden worden ingeperkt, maar vooral dat bankiers zich in de toekomst verantwoord gedragen. Wij zullen erop letten dat de bankiers zich inderdaad als heren gedragen.

De financiële sector - vertegenwoordigd door bestuurders van banken en verzekeraars - heeft toegezegd zich te houden aan een duurzaam en gematigd beloningsbeleid. Aanleiding voor het gesprek was de maatschappelijke ophef over de bonussen bij financiële instellingen.

Met dit 'herenakkoord' heeft de minister gedaan wat de Tweede Kamer hem via een motie heeft gevraagd. Door de beloningen aan de top te matigen en af te zien van bonussen gedurende de financiële crisis, kan het vertrouwen van het publiek herwonnen worden.

Bos: De bonussen zijn niet te rijmen met de financiële crisis. Met dit akkoord slaan we de goede weg in. Dat is niet onopgemerkt gebleven. Op de G20 top van wereldleiders had de Amerikaanse minister van Financiën interesse in de Nederlandse oplossing. Het akkoord is daarom ook snel naar het Engels vertaald.

De belangrijkste afspraak is dat beloningssystemen niet mogen aanzetten tot het nemen van grote risicos en niet gericht mogen zijn op de aandeelhouderswaarde op korte termijn. Daarnaast zal gedurende de kredietcrisis de salarisstijging aan de top maximaal even hoog zijn als die voor het overige personeel. Een topbankier krijgt dus niet meer salarisverbetering dan een medewerker van de postkamer. Dat is pure winst, aldus minister Bos.

Paul Tang kijkt ook verder: De voorzichtigheid waarmee bankiers met bonussen om moeten gaan, is dezelfde voorzichtigheid die meer algemeen terug moet komen in het financiële systeem en in het denken van bankiers.

Zie voor een overzicht van alle gemaakte afspraken de website van het ministerie van Financiën>