Federale regering Belgie


Fusieprogramma ITER

Belgische deelname aan het fusieprogramma 'Brede aanpak'

De ministerraad heeft minister van Klimaat en Energie Paul Magnette groen licht gegeven om de Belgische deelname aan het fusieprogramma brede aanpak verder te zetten. De Belgische bijdrage aan brede aanpak wordt beperkt tot 11.050.000 euro. Het SCK.Cen wordt belast met de coördinatie van de Belgische uitvoerders.

Brede aanpak omvat een geheel van fusie-onderzoeksprojecten die in Japan worden opgezet om het ITER-fusieprogramma voor de realisatie van de internationale reactor voor beheerste thermonucleaire fusie ITER in Zuid-Frankrijk op te starten. De ministerraad had op 23 maart 2007 zijn goedkeuring gehecht aan het ITER-project.

Het onderzoek naar fusie is belangrijk, omdat ze een veilige en haast onuitputtelijke en milieuvriendelijke energiebron kan zijn. De projecten hebben als doel de wetenschappelijke haalbaarheid van fusie te bevestigen en de technologische haalbaarheid aan te tonen. Dankzij de brede aanpak kunnen Waalse topondernemingen, zoals IBA en ALM-AMOS, hun tewerkstelling duurzamer maken en hun kennis op het vlak van energie ontwikkelen.