Federale regering Belgie


Financiering Belgisch voorzitterschap EU

Verdeling van de interdepartementale provisie voor de financiering van het Belgische voorzitterschap EU

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel de Gucht en staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet de verdeling van de provisie goedgekeurd voor de financiering van uitgaven die verband houden met het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie. Het gaat om de provisie ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting voor 2009 die verdeeld wordt onder de FOD's en POD's. De investeringskredieten die binnen de uitgetrokken 8,1 miljoen euro vallen, worden integraal vrijgemaakt en niet in schijven.