Federale regering Belgie


B-FAST

Inzet van militairen in het kader van de B-FAST operatie in Gaza

De ministerraad heeft het statuut goedgekeurd van de militairen die ingezet werden tijdens de B-FAST operatie in Gaza in januari 2009. Het gaat om het pecuniaire statuut Hulpverlening buiten het nationale grondgebied, dat recht geeft op coëfficiënt 2 (*).

Op 14 januari 2009 vond de evacuatie plaats van gewonde kinderen met een medisch uitgerust vliegtuig van Landsverdediging. Elf militairen van Landsverdediging en een personeelslid van FOD Volksgezondheid hebben eraan deelgenomen.

De ministerraad had op 23 januari 2009 de minister van Buitenlandse Zaken groen licht gegeven voor de B-FAST operatie.

(*) volgens het kb van 2003.