Federale regering Belgie


Nationaal klimaatplan

Nationaal Klimaatplan van België 2009-2012 inventaris van de maatregelen en stand van zaken

De ministerraad heeft het federale luik van het Nationale Klimaatplan van België 2009-2012 goedgekeurd dat minister van Klimaat en Energie Paul Magnette voorstelde. Het plan bevat een inventaris van alle maatregelen die de federale overheid, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben genomen om de verbintenissen van het Kyoto-protocol na te komen. Het vormt ook de basis voor de strategie na 2012.

De minister van Klimaat en Energie zal tegen oktober 2009 een definitieve evaluatie van de federale beleidsmaatregelen voltooien. De Nationale Klimaatcommissie zal een stregische beschouwing voorstellen over de beleidsmaatregelen die moeten voldoen aan de doelstellingen voor de periode na 2012.