Partij voor de Vrijheid (PVV)

PVV eist onmiddellijk ontslag directie Woonbron vrijdag 03 april 2009

PVV-Kamerlid Barry Madlener bepleit nogmaals het ontslag van de directie van woningcorporatie Woonbron. Nu blijkt dat de blunderende directie 70 tot 90 miljoen over de balk heeft gesmeten door het te investeren in een belachelijk prestigeproject, is ontslag is volgens hem de enige optie.

Madlener: "wij hebben al eerder gevraagd om het ontslag van de voltallige directie en Raad van Commissarissen, die overigens ook nog ruim boven de Balkenende-norm verdienen, en we zullen dit blijven doen.

De eerder ingediende motie:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de directie van Woonbron onverantwoorde risico's heeft genomen door de wijze waarop Woonbron met het project stoomschip Rotterdam is omgegaan;

overwegende, dat zowel de directie als de Raad van Commissarissen van Woonbron, verantwoordelijk is voor het uit de hand laten lopen van de financiële risico's van dit project;

verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat de voltallige directie alsmede de Raad van Commissarissen zonder vertrekpremie of gouden handdrukken worden ontslagen uit hun functie,

en gaat over tot de orde van de dag.