De Nederlandse Bank

Nadere berichtgeving pensioenfondsen met aan (her)verzekeraar overgedragen verplichtingen

Nieuwsbericht

Datum 03 april 2009

In de brief van DNB d.d. 3 maart 2009, kenmerk TPB/hoo/2009/00689, met nadere instructies ten behoeve van het opstellen en indienen van kortetermijnherstelplannen is aangekondigd dat DNB doende is een separaat traject op te zetten voor (nagenoeg) volledig herverzekerde pensioenfondsen.

In deze brief willen wij u nader informeren over dit traject. Deze brief is van toepassing op alle pensioenfondsen die alle risico´s van (een deel van) de pensioenverplichtingen hebben overgedragen, herverzekerd of ondergebracht bij een herverzekeraar.

Downloads


* Nadere berichtgeving herverzekerde fondsen (PDF: 41,1 Kb)
---

Lees voor