ABVAKABO FNV

Praat en denk mee over de `Vrijwilligersorganisatie van morgen'

Hoe kunnen de vrijwilligers- en werkorganisatie elkaar versterken? Wat doet de vrijwilliger van morgen voor ABVAKABO FNV? Praat mee tijdens de tweede bijeenkomst Verenigingsvernieuwing.

In het kader van het traject `Verenigingsvernieuwing', dat loopt tot het Bondscongres in 2010, worden er in de eerste helft van 2009 een drietal bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten zoeken wij met (kader)leden en experts de dialoog omtrent een aantal onderwerpen. De eerste bijeenkomst die plaatsvond op 21 januari 2009, had als hoofdthema "Vakbondsdemocratie".

Op 23 april 2009 wordt een tweede bijeenkomst gehouden, met als thema "De Vrijwilligersorganisatie". Samen met jou willen wij kijken naar de Vrijwilligersorganisatie van morgen. Hoe ziet deze er uit? Hoe kunnen de vrijwilligers- en werkorganisatie elkaar versterken? En wat doet de vrijwilliger van morgen voor ABVAKABO FNV?

In een aantrekkelijke werkconferentie, onder leiding van John Jansen van Galen, gaan we samen met jou op zoek naar een antwoord op deze vragen en gerelateerde onderwerpen. Dit doen we samen met ervaren kaderleden, nieuwe leden, collega's van de werkorganisatie en met experts op het gebied van verenigingszaken. We kijken naar de verschillende typen vrijwilligers, zowel binnen als buiten ABVAKABO FNV. Bovendien gaan we in debat over kerncompetenties en capaciteiten van onze huidige en toekomstige vrijwilligers.

David Wijnperle, expert van Movisie op het gebied van vrijwilligersmanagement, schets een beeld van de rol van vrijwilligers in de huidige maatschappij. Thomas van Duin, beleidsadviseur vrijwilligersmanagement bij ABVAKABO FNV, zal het verhaal van David vervolgens spiegelen aan de situatie binnen ABVAKABO FNV. Daarna nemen we ruim de tijd om in kleine groepen te praten over diverse aspecten van de rol van de vrijwilliger en de vrijwilligersorganisatie. Hierbij gaat het niet alleen om de huidige, maar juist ook over de toekomstige vrijwiliger.

Lees meer over Verenigingsvernieuwing en hoe je kunt inschrijven