BOVAG

03-04-2009
Cramer voert 'schone-luchtpremie' in

Minister Cramer van Ruimte en Milieu heeft met RAI Vereniging, BOVAG en AutoRecycling Nederland (ARN) een akkoord bereikt over een sloopregeling voor oude autos. Bezitters van een oude personenauto krijgen 750 of 1000 euro als zij hun oude auto laten slopen en inruilen voor een nieuwere. Voor oude bestelautos geldt een premie van 1000 of 1750 euro. De regeling gaat zo snel mogelijk van start en eindigt als het budget op is. Vanaf volgende week is voor de consument de website www.nationalesloopregeling.nl in de lucht voor meer informatie.

Minister Cramer is tevreden over de sloopregeling. 'Deze schone-luchtpremie is goed nieuws voor zowel de economie als het milieu. Mensen kunnen nu hun oude vervuilende autos met een extra vergoeding inruilen voor een schoner model. Dit zorgt voor gezondere lucht in ons land'.

Verheugd
'De branche is verheugd dat het kabinet de sloopregeling zo snel heeft gerealiseerd', reageert Peter Janssen, directeur RAI Vereniging, mede namens BOVAG en ARN. 'Het is een goede regeling, waarvoor de beschikbare middelen weliswaar lager zijn dan door ons gevraagd, maar met de toezegging dat het bedrag bij succes zal worden verhoogd.'

Fijnstof
Het Rijk stelt 65 miljoen euro beschikbaar voor de regeling. De autobranche draagt bij de start 20 miljoen euro bij uit het fonds van ARN. Daarnaast heeft de autobranche nog 10 miljoen euro gereserveerd. De verwachting is dat door de sloopregeling zon 100.000 oude vervuilende autos en bestelautos worden ingeruild voor een nieuwer en vooral schoner voertuig. De nadruk ligt daarbij op het terugdringen van de uitstoot van fijn stof en stikstofoxiden, terugdringen van de uitstoot van het broeikasgas CO2 is hierbij niet aan de orde.

Voorwaarden

Voorwaarden aan in te leveren auto

Premiehoogte

Voorwaarden aan terug te kopen auto

Benzine (personenauto en bestelauto)

Benzine personenauto of bestelauto met bouwjaar vanaf 1 jan. 2001,

of

Diesel personen- of bestelauto die is voorzien van een af-fabriek roetfilter

Bouwjaar vóór 1990

750

Bouwjaar tussen 1 jan. 1990 en 1 jan. 1996

1000

Diesel personenauto

Bouwjaar vóór 2000

1000

Diesel bestelauto

Bouwjaar vóór 2000 en leeggewicht
1000

Bouwjaar vóór 2000 en leeggewicht ³ 1800 kg

1750

Het is mogelijk dat bij inlevering van een diesel(bestel)auto een benzine(bestel)auto wordt teruggekocht en vice-versa.

De belangrijkste overige voorwaarden zijn:

- Datum laatste tenaamstelling vóór 1 maart 2008. Dit om te voorkomen dat autos worden opgekocht en geïmporteerd om de premie op te kunnen strijken.

- Minimaal 3 maanden APK resterend. Het moet gaan om nog rijdende autos en geen wrakken.

De exacte voorwaarden zullen zo snel mogelijk worden gepubliceerd in een ministeriele regeling waaraan nu gewerkt wordt. Bron: Persbericht Ministerie van VROM
Datum: 03-04-2009