Colo, vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven


Waddinxveen, 2 april 2009

PERSBERICHT

Ministerie van OCW erkent nieuwe opleiding tot signspecialist Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een crebonummer toegekend aan een vierjarige mbo-opleiding tot signspecialist. Vanaf augustus 2009 kunnen leerlingen er hun tanden in zetten. De nieuwe opleiding sluit aan op de medewerker sign op niveau 2 en de allround signmaker op niveau 3.

In 2007 onderzocht Savantis de behoefte aan een signopleiding op mbo-niveau 4.1 Bij de meerderheid van de ondervraagde signbedrijven bleek die behoefte inderdaad te bestaan. In 2008 ontwikkelde een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de branches, de scholen en Savantis, een nieuwe uitstroom Signspecialist binnen het bestaande kwalificatiedossier Signmaker. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap keurde de nieuwe uitstroom onlangs officieel goed.

Bedrijven en scholen zijn blij met de nieuwe opleiding. Reijnald Wassink van de Branchevereniging van Zeefdruk en Signondernemingen zegt: "De steeds verdergaande ontwikkeling van signtechnieken maakt een specialist nodig. De komst van de signspecialist kan het vak naar een hoger niveau tillen." Paul van der Vrande, docent bij scholengemeenschap De Rooi Pannen, benadrukt het belang voor de leerlingen bij de nieuwe opleiding: "Signleerlingen op niveau 2 en 3 gaan met plezier naar school en voelen zich ook in het leerbedrijf gewaardeerd. De nieuwe specialisatie met haar brede mogelijkheden zal hun enthousiasme alleen maar vergroten."

De opleiding Signspecialist kan worden gezien als een vervolg op de medewerker sign op niveau 2 en de allround signmaker op niveau 3, maar ook als een zelfstandige vierjarige opleiding. Belangrijk onderdeel van de nieuwe opleiding is het maken van een technisch ontwerp. De signspecialist bedenkt bijvoorbeeld `eenvoudige' gevelconstructies, constructies voor displays en routings. Een ander belangrijk onderdeel is `ondernemerstaken'. In dit onderdeel leert de signspecialist bijvoorbeeld een eenvoudig ondernemingsplan op te stellen, acquisitie te plegen en te calculeren.

Vanaf komend schooljaar kunnen leerlingen zich voor de opleiding aanmelden. In theorie kan de eerste lichting niveau 4-signspecialisten in juni 2010 klaar zijn voor de arbeidsmarkt.


1 `Signonderzoek: onderzoek naar de behoefte aan een signopleiding op niveau 4', Savantis, november 2007.

Crebocodes
94500 Signmaker (Medewerker sign) Niveau 2 94510 Signmaker (Allround signmaker) Niveau 3 94990 Signmaker (Signspecialist) Niveau 4

Over Savantis
Savantis is een Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven voor de bedrijfstak Afbouw en Onderhoud en de sector Presentatie en Communicatie. In haar Register van Erkende leerbedrijven zijn ruim 7.000 leerbedrijven opgenomen waar 7.500 leerlingen en stagiairs uit het middelbaar beroepsonderwijs het praktijkdeel van hun opleiding volgen. Savantis onderhoudt 26 ministerieel erkende beroepsopleidingen. Ook ontwikkelt en organiseert Savantis vakgerichte praktijk- en theoriecursussen waaraan jaarlijks meer dan 8.000 cursisten deelnemen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Savantis
Marc van Zanten
E-mail: m.vanzanten@savantis.nl
Telefoon: (0182) 64 11 11