ANBO

ANBO en FNV

Europarlement achter antidiscriminatie

Het Europees Parlement (EP) boog zich op 2 april over de richtlijn die gelijke behandeling van personen moet garanderen, ongeacht godsdienst, overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele voorkeur. De richtlijn werd aangenomen.

Meervoudige discriminatie
Het Platform Artikel 13 een samenwerkingsverband van ANBO, Art1, Chronisch zieken en Gehandicaptenraad, E-Quality en Movisie homo- en lesbisch emancipatiebeleid is zeer verheugd dat de richtlijn is aangenomen. Het Platform Artikel 13 hoopt dat de Raad van de Europese Unie spoedig eveneens positief beslist, zodat regeringen van de diverse lidstaten de richtlijn in hun eigen wetgeving kunnen implementeren.

Het EP heeft diverse verbeteringen aangebracht op het voorstel van de Europese Commissie. Het Platform Artikel 13 is tevreden over het feit dat nu ook meervoudige discriminatie onder de richtlijn valt. Dit tegen discriminatie op meerdere gronden tegelijk. Winst is ook dat discriminatie op grond van een vermoeden dat iemand tot een bepaalde groep behoort, verboden wordt.