Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid


03 apr 2009

Taskforce Veiliger Openbaar Vervoer

Er komt een Taskforce Veiliger Openbaar Vervoer. Dit hebben de ministers van Binnenlandse Zaken en Verkeer en Waterstaat in een spoedoverleg met alle betrokkenen afgesproken.

Aanleiding voor het spoedoverleg waren een aantal recente, ernstige incidenten in het openbaar vervoer. In de Taskforce komen vertegenwoordigers van vervoerders, vakbonden, politie, Openbaar Ministerie, gemeenten, provincies en de betrokken ministeries.

`Sociale veiligheid' in het openbaar vervoer staat bij alle betrokkenen hoog op de agenda. De incidenten in het openbaar vervoer zijn de laatste jaren ernstiger geworden. Op alle plekken worden hiertegen maatregelen genomen, maar die maatregelen verschillen onderling en sluiten ook niet altijd goed op elkaar aan. De Taskforce gaat de aanpak intensiveren, het geheel stroomlijnen en lacunes opvullen. Vóór de zomer komt de Taskforce met resultaten.

Maatregelen die in elk geval in de Taskforce aan de orde komen:
* Uniforme registratie van agressie en geweld in het openbaar vervoer.

* De positie van boa's en andere veiligheidsmedewerkers wordt nader bekeken en waar mogelijk versterkt.

* Een basisniveau van veiligheid in concessieverlening en aanbesteding van openbaar vervoer.

* De pakkans van de daders moet worden verhoogd door o.a. breder en slimmer inzetten van camera's en (spoorweg)politie.
* Naast strafrechtelijk vervolgen van de daders moet alle schade verhaald worden.

* Om de afschrikwekkende werking van straffen te vergroten zullen aanpak en straffen breder worden gecommuniceerd.