Senternovem

02-04-2009 | Groenregeling utiliteitsgebouwen een succes

Met de Groenregeling van SenterNovem kunnen organisaties in aanmerking komen voor een groencertificaat. Hiermee kunnen zij een aantrekkelijke financiering krijgen bij één van de Nederlandse Groenbanken. Voor de categorie utiliteitsgebouwen neemt de belangstelling voor de groenregeling steeds meer toe. Anton Duijnhouer van SenterNovem: "Uiteenlopende partijen hebben de weg naar de groenregeling gevonden en realiseren al projecten die minimaal 30% duurzamer zijn dan wettelijk vereist.

"Je mag de Groenregeling voor de utiliteitsbouw inmiddels een succes noemen. Ik heb de indruk dat naast een financieel belang ook de waardering voor de duurzaamheidsinspanningen een rol speelt", aldus Duinhouer.
De meeste projecten betreffen kantoren, maar ook bedrijfsgebouwen zijn goed vertegenwoordigd. Echte bedrijfshallen kennen geen EPC-eis en vallen daardoor momenteel buiten de regeling. Maar er kan ook sprake zijn van een combinatie van functies, bijvoorbeeld een kantoorruimte en een showroom. Deze combinaties vallen onder de groenregeling en daar maken indieners graag gebruik van."

Per 1 januari 2009 zijn de eisen voor utiliteitsgebouwen in het Bouwbesluit flink aangescherpt. Omdat de Groenregeling 30% zwaardere eisen stelt, is hierdoor ook de lat in de Groenregeling hoger gelegd. Zet dit nu een streep door de het succes van de Groenregeling? Duijnhouer resoluut: "Nee, integendeel. De Groenregeling honoreert de beste 5 á 10%. Het succes van 2008 gaf ook aan dat de tijd rijp was om de lat juist wat hoger te leggen. Zodat de echt duurzame projecten zich goed kunnen onderscheiden. Op die manier kunnen we de regeling langdurig in de lucht houden." De eerste projecten voor 2009 hebben zich inmiddels aangediend.

De inhoudelijke toetsing van de projecten wordt door programma-adviseurs van SenterNovem gedaan. Programma-adviseur Hans Korbee: "De duurste eis is de voorwaarde van een minimaal 30% lagere EPC. Omdat hier een lagere energierekening tegenover staat, hebben de indieners hier niet zoveel moeite mee. Er zijn ook steeds meer indieners die zelfs ruim beter scoren dan de regeling vraagt." De meeste misverstanden bestaan over de toepassing van duurzaam hout. "Soms redeneert een indiener: ik heb alluminiumkozijnen en een betondak, dus is deze eis niet van toepassing op mijn project. Maar de eis geldt voor alle houttoepassingen, ook ruwbouwtimmerwerk, binnendeuren en plaatmaterialen. Daarbij worden naast het FSC-keur ook de keuren PEFC Finland en - Duitsland geaccepteerd als bewijs dat duurzaam hout is gebruikt", aldus Korbee.