Gerechtelijke organisatie

Vrijspraak Bredase caféhouders van overtreding rookverbod

Breda, 3 april 2009 - De rechtbank Breda heeft de uitbaters van café Victoria in Breda vrijgesproken van overtreding van het rookverbod in de horeca. De rechtbank vindt dat de huidige wettelijke regeling van het rookverbod horeca-ondernemers met en zonder personeel ongelijk behandelt. Ook worden eenmanszaken door de uitwerking van de huidige regeling in de praktijk onevenredig hard getroffen. De rechtbank ziet hiervoor geen rechtvaardiging.

Naar het oordeel van de rechtbank Breda is de huidige regeling van het rookverbod voor horeca-ondernemers in strijd met het gelijkheidsbeginsel, zoals dat onder meer is neergelegd in artikel 1 van de Grondwet en artikel 14 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM).
Het âBesluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimtenâ verplicht horeca-ondernemers zonder personeel tot het instellen en handhaven van een algemeen rookverbod. Voor horecaondernemers met personeel is in de Tabakswet een minder vergaande regeling opgenomen. Zij hoeven er alleen voor te zorgen dat hun werknemers geen hinder en overlast hebben van het roken door anderen. Mogelijk kan aan deze verplichting al worden voldaan met een ventilatiesysteem. Daar komt nog bij dat eenmanszaken in de horeca door de uitwerking van de regeling in de praktijk nu onevenredig hard worden getroffen. Zij zullen vaak niet in staat zijn om aparte rookruimten in te richten voor klanten, die daardoor mogelijk uitwijken naar de grotere cafés mét rookruimte. Dit kan leiden tot forse omzetverliezen, zoals ook blijkt uit onderzoeksgegevens die de minister van volksgezondheid in december 2008 aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Een belangrijk motief van de wetgever om ook voor horecaondernemers zonder personeel een rookverbod in te stellen was het vermijden van een tweedeling van horecazaken waar wel en waar niet zou mogen worden gerookt. Met de huidige regeling is volgens de rechter echter een (andere) ongelijkheid ontstaan, namelijk die tussen horecaondernemers met en zonder personeel.

De uitbaters van café Victoria in Breda waren gedagvaard nadat op 27 november 2008 voor de derde keer werd geconstateerd dat zij niet optraden tegen rokers in hun café. Tijdens de zitting hebben de uitbaters dit ook bevestigd.

Meer informatie bij afdeling Communicatie, Eefje van den Broek of Marlène Panis, tel. 076-5311797.

Bron: Rechtbank Breda
Datum actualiteit: 3 april 2009 Naar boven