Ministerraad


Regeling voor toewijzing extra zetel in Europees Parlement

Persbericht | 03-04-2009

Nederland krijgt bij de ratificatie van het Verdrag van Lissabon een extra zetel in het Europees Parlement. Het aantal Nederlandse zetels komt daarmee op 26. De extra zetel wordt naar verwachting in de komende zittingsperiode van het Europees Parlement gerealiseerd. De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om de Tweede Kamer nu al te berichten hoe de toewijzing van deze extra zetel in zijn werk zal gaan. Dit betekent dat hierover al voor de Europese Parlementsverkiezingen op 4 juni 2009 duidelijkheid bestaat.

Bij de toewijzing van deze extra zetel zal de uitslag van de verkiezing van 4 juni 2009 als basis dienen en zal de zetel als extra restzetel worden aangemerkt. Deze restzetel gaat naar de partij die daarvoor op grond van de verkiezingsuitslag als eerstvolgende in aanmerking komt. Daarbij blijft de kiesdeler gehandhaafd op 25 zetels. Dat betekent dat de extra zetel alleen kan toevallen aan de partijen die in juni 2009 minimaal een zetel in het Europees Parlement hebben gehaald.