Provincie Limburg

Persberichten

Limburgs Parlement in actie voor Jeugdzorgbudget Tijdens een korte gezamenlijke vergadering van 28 maart jl. hebben alle 9 fracties van Provinciale Staten van Limburg unaniem hun verbijstering uitgesproken over de nieuwe verdeelsystematiek voor de Jeugdzorg. De fracties sluiten zich hiervoor aaneen. De feiten zijn inmiddels bekend. Als de herverdelingsplannen, zoals die nu voorliggen, doorgaan dan ontvangt de Limburgse Jeugdzorg maar liefst 25% minder budget. Dat betekent allereerst en als allerbelangrijkste dat kinderen die zorg nodig hebben deze niet krijgen. Het betekent bovendien dat gekwalificeerd personeel dat we zo broodnodig hebben, ontslagen moet worden. En op termijn betekent dat een hele vette rekening voor de Limburgse samenleving. Wij kunnen dit niet accepteren.

In gezamenlijkheid hebben we de laatste twee jaar onze schouders gezet onder vernieuwing en verbetering van de Limburgse Jeugdzorg en daarvoor samen met het werkveld een actieprogramma ontwikkeld. In gezamenlijkheid gaan wij de komende tijd aan de slag tegen de voorgenomen bezuinigingen van het Rijk in de Limburgse Jeugdzorg en voor hogere bedragen van het Rijk voor de jeugdzorg in alle provincies en grootstedelijke regios. Zo is op 10 april hierover een symposium, is een lobbytraject gestart en onderzoeken we de mogelijkheden van een proefproces. Unaniem aan de slag tegen de nieuwe verdeelsleutel Jeugdzorg en voor het recht op zorg van onze jeugd. De woordvoerders van Jeugdzorg in Provinciale Staten van Limburg: Anja van den Beuken (CDA), Linda Haex (SP), Weike Medendorp (PvdA), John Aarts (VVD), Kees Schroer (GroenLinks), Piet Franssen (PNL), Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren), Paul Wessels (D66), Pierre Diederen (SPD).

3-4-2009 12:33