Provincie Groningen

projecten te steunen Oproep van Stichting Oude Groninger Kerken om projecten te steunen 3 april 2009

"Heb je nog een idee liggen dat nodig gerealiseerd moet worden? Maar heb je hiervoor onvoldoende of helemaal geen geld? Dan is nu je kans gekomen om dit mogelijk te maken". Met dit verzoek richtte de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) zich onlangs tot de Plaatselijke commissies. Iedere Commissie mocht een of meerdere voorstellen insturen. Hieruit selecteerde de SOGK drie voorstellen.

Van deze drie voorstellen is een set ansichtkaarten gemaakt en deze wordt nu met een setje jubileumpostzegels voor EUR 12,50 te koop aangeboden. Van de opbrengst wordt de realisatie van het winnende project mogelijk gemaakt.

De eerste set ansichtkaarten werd op donderdag 2 april aan commissaris van de koningin Max van den Berg in het provinciehuis aangeboden. Hierbij waren onder andere vertegenwoordigers van de drie genomineerde projecten aanwezig.

Oproep van Stichting Oude Groninger Kerken om projecten te steunen

De projecten

* het elektrificeren van de luidklok van de kerk van Eenum;
* een grafmonument voor de boerenarbeiders op het kerkhof van de kerk van Zuurdijk;

* het realiseren van een set `kerkenboekjes, maar dan anders', ingediend door de de plaatselijke commissie van Woltersum.

En nu bent u aan zet
Aan u is nu de keus om één van de kerken heel blij te maken met de realisatie van hun lang gekoesterde wens. Koop een setje kaarten en stuur de ansichtkaart met uw favoriete project naar Stichting Oude Groninger Kerken, Coehoornsingel 14, 9711 BS te Groningen. Het project waarvoor de meeste kaarten binnenkomen, is de winnaar. De opbrengst van de actie gaat naar het winnende project.

U bestelt de set kaarten inclusief een velletje van tien speciale jubileumzegels voor EUR 12,50 bij Stichting Oude Groninger Kerken, info@groningerkerken.nl of telefonisch 050-3123569. De actie loopt tot 12 mei 2009. De uitslag wordt bekendgemaakt tijdens het jubileumfeest op woensdag 13 mei.

Meer informatie
Deze actie is een van de vele activiteiten die de SOGK organiseert ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum. Voor meer informatie over de deelnemende projecten, het jubileumjaar en de SOGK kijkt u op www.groningerkerken.nl.

3 april 2009