Gemeente Wunseradiel


Help ons met het in kaart brengen van het aantal AED's in onze gemeente

aed
De gemeente Wûnseradiel vraagt uw hulp bij het in kaart brengen van het aantal AED's (Automatische Externe Defibrillator) in de gemeente. Een AED wordt ingezet bij een plotselinge hartstilstand. Om het hart weer in het juiste ritme te krijgen, moet het hart binnen 6 minuten één of meerdere stroomstoten krijgen van een AED.

De bedoeling is om de apparaten verspreid over de gemeente te plaatsen, op plekken waar regelmatig veel mensen samenkomen. Bij de plaatsing van de AED's hoort ook de voorlichting over het apparaat en een cursus voor de daartoe aangewezen hulpverleners.

Het Antonius ziekenhuis in Sneek zal ons helpen met het kiezen van de juiste locaties voor het plaatsen van de AED's. Voordat het Antonius ziekenhuis een onderzoek kan doen naar de geschikte locaties, willen we graag een inventarisatie maken van de AED's die zich op dit moment in onze gemeente bevinden. Van een aantal apparaten is de locatie bij de gemeente in beeld. Het complete overzicht ontbreekt echter.

U kunt ons helpen het plaatje compleet te maken. Wellicht weet u een antwoord op de volgende vragen:

o Waar bevindt zich in uw omgeving een AED?
o Wie is eigenaar van deze AED?
o Ingeval bekend om welk merk en type gaat het dan? o Is deze AED op ieder moment van de dag te gebruiken; met andere woorden is de plaats waar de AED hangt dag en nacht openbaar toegankelijk?
o Zijn er mensen opgeleid om met deze AED om te gaan? Zo ja hoeveel mensen?

Indien u informatie heeft, kunt u dit doorgeven via e-mail: w.beckers@wunseradiel.nl
telefoon: (0517) 533362 vraagt u dan naar Wim Beckers Wij ontvangen uw informatie graag voor
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.