Gemeente Valkenswaard

Rioolreiniging en -inspectie

Rioolreiniging en -inspectie

De gemeente Valkenswaard zorgt voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel. Onderdeel van deze taken is het periodiek reinigen en inspecteren van de riolering.

In de maanden april en mei zal Helma Reinigingsdienst BV in opdracht van de gemeente een gedetailleerde rioolreiniging en -inspectie uitvoeren in diverse straten. De reiniging kan enige overlast veroorzaken in woningen: in de vorm van stankoverlast of wateroverlast. De daadwerkelijke rioolinspectie veroorzaakt geen overlast. De werkzaamheden vinden plaats van dinsdag 14 tot en met vrijdag 24 april in de wijk Geenhoven. Dit gebied wordt omsloten door Geenhovensedreef, Eindhovenseweg, Carolusdreef, Waalreseweg, de Nieuwe Waalreseweg en de Pastoor Heerkensdreef.

Mogelijk stankoverlast door reiniging

De riolen worden onder hoge druk schoongespoten. Door luchtdrukverschillen kunnen de sifons in de woning leeggezogen worden. Hierdoor ontstaat een open verbinding tussen de woning en het gemeentelijk riool. Op deze manier kan er rioollucht in de woning terechtkomen. U kunt schade en stank voorkomen door:
* De openingen te dichten met de bijbehorende stop of er een doek of dweil op aan te brengen.

* De deksel van het toilet dicht doen of eventueel een vuilniszak om de bril aan te brengen of deze te verzwaren door een emmer water. Douche- en toiletmatjes zonodig verwijderen.

Nadat de riolering gereinigd is, kan het zijn dat er enkel sifons bij u in huis zijn leeggezogen. Hierdoor kan een rioollucht bij u in huis komen. Zodra u de sifons in de woning weer vult (toilet doorspoelen en de kranen even laten lopen), zal de rioollucht snel verdwijnen.

Zeer kleine kans op wateroverlast

Hoewel wateroverlast tijdens reinigingswerkzaamheden zelden voorkomt, willen wij u er toch op wijzen dat door luchtdrukverschillen lucht en water via de huisaansluitingen de woning binnen kunnen komen. Het kan voorkomen dat er water via het toilet van de woning omhoog komt (of via een douche- of schrobputje). Om schade te voorkomen, kunt u het toiletdeksel naar beneden doen, zodra de reinigingsvoertuigen bij u in de straat staan. Mocht u desondanks toch last hebben van water in uw woning , dan kunt u contact opnemen met Helma Reinigingsdienst BV, de heer H. Stevens tel. 013-5313500.

Verkeersmaatregelen

De reinigings- en inspectievoertuigen staan steeds een korte tijd op dezelfde locatie. Het verkeer kan voor korte tijd hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Vragen

Heeft u algemene vragen of opmerkingen over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de heer A. de Wit van de afdeling Leefomgeving van de gemeente. Hij is telefonisch bereikbaar via nummer 040 2083578. Bij acute problemen tijdens de werkzaamheden kunt u bellen met de heer H. Stevens, uitvoerder van Helma Reinigingsdienst BV, telefoonnummer 013 5313500.