Gemeente Valkenswaard

Fietsenstalling blijft in gebruik

Fietsenstalling blijft in gebruik

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard heeft onlangs besloten om door te gaan met de bewaakte fietsenstalling aan het Prinses Irene Brigadeplein (nabij Waalreseweg), voorlopig tot 31 maart 2010. Het blijft tot die tijd een bewaakte stalling waarin het stallen van uw fiets, brom- , snorfiets of scooter gratis blijft.

Na 31 maart 2010 bekijkt het college of de fietsenstalling op deze wijze wordt voortgezet. In de besluitvorming wordt de bezettingsgraad betrokken en functie van de fietsenstalling, ook in relatie met het gebruik van de Lock `n Go fietsenklemmen die onlangs op drie locaties in het Valkenswaardse centrum zijn geplaatst.

Resultaten proef in 2008

Sinds de opening van de bewaakte stalling aan het Prinses Irene Brigadeplein in juni 2006, moesten gebruikers betalen voor het stallen van fiets of bromfiets. Van de stalling werd weinig gebruik gemaakt. Eind oktober 2008 nam de gemeenteraad een motie aan om in november en december van dat jaar een proef te doen met het gratis maken van de stalling om te bezien welke invloed dat zou hebben op het gebruik van de stalling.

Tijdens de proefperiode werd een telling uitgevoerd. In totaal werden 2.165 fietsen gestald op 38 registratiedagen (inclusief koopzondagen). Gemiddeld genomen hebben 57 mensen per dag gebruik gemaakt van de bewaakte stalling in deze periode. In totaal zijn er 120 fietsenklemmen beschikbaar. Op piekmomenten gedurende de dag werd een bezetting van 35% behaald.

Gratis stallen bevorderen

Naast de bezettingsgraad zijn er aanvullende redenen om het gratis bewaakt stallen te bevorderen.

De winkelcentra in de regio hebben namelijk ook dergelijke voorzieningen. Als Valkenswaard als enige hiervan afwijkt, kan dat nadelig zijn voor de concurrentiepositie van ons kernwinkelgebied. Bovendien hoopt de gemeente dat het bieden van een gratis en bewaakte stalling mensen stimuleert om met de fiets naar het centrum te komen in plaats van met de auto. Dit heeft weer een positief effect op de parkeerdruk.

Het college wil ook het parkeren in de stalling bevorderen om het `wildparkeren' van fietsen in het centrumgebied te verminderen.

Voor het college waren al deze redenen aanleiding om het besluit te nemen het gratis gebruik van de stalling voort te zetten. Voor de bewaking doet de gemeente een beroep op (gesubsidieerde) werknemers van sociale werkvoorziening Ergon.

Openingstijden

De openingstijden van de stalling op het Prinses Irene Brigadeplein zijn:

maandag 13.00 - 18.00 uur

dinsdag tot donderdag 09.00 - 18.00 uur

vrijdag 09.00 -21.00 uur

zaterdag 09.00 - 17.00 uur

Zondag gesloten behalve op Koopzondagen (data en tijden worden nader bekend gemaakt)