Gemeente Valkenswaard

Omgevingsloket ingesteld

Omgevingsloket ingesteld

Om het voor inwoners van Valkenswaard zo gemakkelijk mogelijk te maken, heeft de gemeente een aantal wijzigingen doorgevoerd bij het aanvragen van vergunningen.

Omgevingsloket

Per 1 september 2008 heeft de gemeente Valkenswaard een `Omgevingsloket' ingesteld. U krijgt hier informatie over alle soorten vergunningen in de `fysieke leefomgeving'. U moet hierbij denken aan informatie over een bestemmingsplan, een bouwvergunningprocedure of een aanvraag voor een kapvergunning. Het Omgevingsloket is dagelijks geopend op werkdagen van 09.00-12.30 uur en op maandagavond tot 20.00 uur. Het Omgevingsloket is gevestigd aan de rechterzijde in de centrale hal van het gemeentehuis.

Voor specifieke informatie over bijvoorbeeld een milieu- of horecavergunning wordt uw (aan)vraag doorgeleid naar een gespecialiseerde vakafdeling. Dat komt omdat deze aanvragen vaak meer tijd kosten.

Flitsvergunning

Ook heeft de gemeente Valkenswaard een nieuw soort vergunning geïntroduceerd: `de flitsvergunning'. Dit is een verzamelnaam voor vijf vergunningen die op één formulier aangevraagd kunnen worden. Het gaat om de kapvergunning, inritvergunning, vergunning voor gebruik van de openbare weg (voor containers, bouwhekken en dergelijke), de sloopmelding en de melding voor een kleinschalig evenement. De gemeente streeft er naar deze aanvragen binnen vijf werkdagen af te handelen.

Digitaal loket

De flitsvergunning kunt u via internet indienen. U gaat naar de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl. Op de homepage rechtsboven staat een button: "digitaal loket". Als u die button aanklikt, vervolgens de regel "vergunningen en producten" en "vergunningenloket". Dan staat u op het beginscherm van de aanvraagmodule. Door het beantwoorden van de vragen, komt u uit bij de betreffende vergunningsoort. Het systeem kan ook combinaties maken. Dat kan gebeuren als u bijvoorbeeld een boom moet kappen om een inrit aan te leggen. Dan heeft u twee vergunningen nodig. Die kunt u tegelijkertijd aanvragen. Ook kunt u de gevraagde bijlagen, zoals tekeningen en foto's, elektronisch bijvoegen. Vervolgens ziet u automatisch welke kosten er aan de aanvraag zijn verbonden.

Uw aanvraag met bijlagen worden gemaild naar een centraal e-mailadres: omgevingsloket@valkenswaard.nl. U kunt hier ook terecht voor meer informatie over het Omgevingsloket. Er kan uiteraard ook een aanvraagformulier worden gedownload via de gemeentelijke website of worden afgehaald aan het Omgevingsloket.

Meerdere vergunningen mogelijk bij een aanvraag

Dit jaar wil de gemeente Valkenswaard het aantal vergunningen dat via internet kan worden aangevraagd, uitbreiden. Zoals terrasvergunningen en drank- en horecavergunningen bij grote evenementen. Ook wil de gemeente dat zoveel mogelijk vergunningen in één aanvraag gecombineerd worden.

Samenwerking met A2-gemeenten

Sinds januari 2007 vinden er projectbijeenkomsten plaats met de A2-gemeenten over de Omgevingsvergunning. De A2-gemeenten zijn de gemeenten die globaal rond de A2 liggen: Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre. In de projectaanpak is gekozen om in iedere gemeente een `pilot' te laten draaien voor een specifiek onderdeel van het proces omgevingsvergunning. In Valkenswaard heeft, sinds mei vorig 2008, de pilot Omgevingsloket gedraaid. De pilot bleek succesvol te zijn en daarom is het Omgevingsloket vanaf september geïmplementeerd in de organisatie. Nu wordt bekeken of ook de andere A2-gemeenten het Omgevingsloket en de elektronische aanvraagmodule kunnen gebruiken.

Meer informatie

Voor meer informatie over het voorgaande, kunt u contact opnemen met de S. Wedzinga, senior medewerker Vergunningen, telefoonnummer 2083 573. Of via e-mail: swe@valkenswaard.nl