Hoogheemraadschap van Rijnland


baggerwerkzaamheden

Asbest gevonden tijdens baggerwerkzaamheden

Publicatiedatum : 3 april 2009

Het hoogheemraadschap van Rijnland baggert momenteel in de gemeente Nieuwkoop, kern Ter Aar. Ter hoogte van de Hogedijk bij Korteraar (ten noorden van de Kerkweg) is er asbest gevonden in de, op de kant gebrachte, bagger.

De gevonden asbest is altijd voldoende vochtig gebleven, waardoor er geen stofdeeltjes vrij konden komen. Het is dus niet schadelijk voor de omgeving. De komende dagen zal de bagger nat worden gehouden. Er is een gecertificeerd bedrijf ingeschakeld en zij beginnen zo snel mogelijk met het afvoeren van de asbest. De baggerwerkzaamheden zijn tijdelijk gestaakt en de direct aanwonenden zijn inmiddels op de hoogte gesteld van de situatie.
'Droge voeten, schoon water!'