Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Belgie

rapport 2009 over de loonkloof en voorstel van nieuwe maatregelen

Voorstelling van het rapport 2009 over de loonkloof en voorstel van nieuwe maatregelen

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft op 2 april 2009 het derde jaarlijkse rapport over de loonkloof in België voorgesteld. Het rapport geeft de officiële cijfers weer over loonverschillen tussen vrouwen en mannen.

Volgens het loonkloofrapport 2009 bedraagt de loonkloof gebaseerd op het bruto uurloon van voltijdse en halftijdse werknemers in 2006 â het jaar waarop deze enquêtegegevens slaan â 11 % (tegenover 13 % in 2005). De indicator die dit jaar werd gebruikt is de officiële Europese indicator. Deze is representatiever op vlak van de situatie van vrouwen op de arbeidsmarkt, aangezien zij zeer vaak deeltijds werken. In België stellen we dus vast dat de loonkloof lichtjes verminderd is, al is deze vermindering deels te wijten aan de uitbreiding van het onderzoek naar âsemi-publiekeâ sectoren (gezondheidszorg, onderwijs en de socioculturele sector).

Naar aanleiding van dit derde jaarrapport heeft de minister van Werk enerzijds voorgesteld wat al was verworven, maar anderzijds ook verschillende nieuwe maatregelen voorgesteld. Deze maatregelen zijn erop gericht de aanhoudende loonverschillen tussen vrouwen en mannen te verminderen.

U vindt meer bijzonderheden over deze maatregelen op de website van de minister van Werk.

Het rapport 2009 over de loonkloof in België is downloadbaar in de module Publicaties.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg -