Gemeente Nuth


ZUID LIMBURGS TAALPROJECT VOOR PEUTERS OOK VAN START IN NUTH

ZUID LIMBURGS TAALPROJECT VOOR PEUTERS OOK VAN START IN NUTH

Â

Zuid-Limburg is een door staatssecretaris Dijksma aangewezen proefregio om ervaring op te doen met landelijk dekkend VVE (voor- en vroegschoolde educatie).

Â

De eerste levensjaren zijn cruciaal voor taalontwikkeling.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die op basisschool beginnen met een taalachterstand dat zelf nauwelijks meer inlopen op de basisschool.

Voor- en vroegschoolse educatie is een effectief middel voor het wegwerken en tegengaan van achterstanden.

Op de langere termijn draagt VVE bij aan minder schooluitval en betere

loopbaanperspectieven van leerlingen.

Â

Hiervoor is door de 16 gemeenten het project âMOELEJAANâ gestart.

Â

In totaal zullen in de deelnemende gemeenten 57 extra VVE-peutergroepen starten.

Â

In de gemeente Nuth zullen op de volgende peuterspeelzalen deze VVE-groepen gestart worden:


- Peuterspeelzaal Nuther Grut in Nuth


- Peuterspeelzaal De Kijkdoos in Wijnandsrade


- Peuterspeelzaal ât Rakkertje in Vaesrade

Â

Dat betekent dat peuters een gestructureerd programma wordt aangeboden van vier dagdelen per week.

Daarnaast is er een nauwe samenwerking met het basisonderwijs en het consultatiebureau.

Ook ouderbetrokkenheid staat hoog in het vaandel.

De leidsters, die allen geprofessionaliseerd zijn, krijgen een aanvullende scholing in de aangeboden methode.

Â

Het project wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de gemeente.

Â

Op donderdag 9 april 2009 zal wethouder Jacques van den Berg, samen met Stichting Kinderopvang Nuth, het formele âstartschotâ geven van het project Moelejaan in de gemeente Nuth.